Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 106 av 108

SOU 2023:72 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
995 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:73 Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 — en utvärdering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
342 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:74 Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
808 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:75 Stärkt konstitutionell beredskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
550 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:76 Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1184 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:77 Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:78 Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
406 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:79 Arbetsrätten under krig och krigsfara
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
472 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:8 Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Utländsk rätt
338 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:81 Ett enklare bilstöd — Betänkande av Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
314 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:82 Ökad kontroll över tandvårdssektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
336 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:83 Samordnat juridiskt stöd och vägledning för hälso- och sjukvårdens digitalisering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
140 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle
Regeringskansliet, Offentlig rätt
424 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:85 Långtidsutredningen 2023 — Finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
398 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:86 Trends in GDP Growth and its Driving Factors
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
113 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:87 Drivkrafter bakom globala trender i den neutrala räntan
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
87 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:88 Ränte-tillväxt-differensen – utveckling och drivkrafter
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
69 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2023:89 Makrotillsynsregleringar och finansiell stabilitet
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
147 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans — Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
434 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:90 Samspelet mellan finans- och penningpolitik i Sverige
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
129 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:91 Penning- och finanspolitisk konjunkturstabilisering
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
145 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:92 Nytt ramverk för finanspolitiken
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
215 sid, 2023, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2023:94 Förändring genom försök — Försöksverksamhet i den kommunala sektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
450 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 106 av 108

  © 2017 Jure AB