Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 4 av 109

SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder — en utvärdering av BKN-systemet
Fritzes, Krediträtt
120 sid, 2000, Pris: 114 SEK exkl. moms   

SOU 2000:14 Adressat okänd — om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
Fritzes, Övrigt
170 sid, 2000, Pris: 154 SEK exkl. moms   

SOU 2000:15 Forum för världskultur
Fritzes, Övrigt
62 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet
Fritzes, Sjö- och transporträtt
157 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:17 Folkbokföring efter stat- kyrkareformen m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
173 sid, 2000, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
Fritzes, Övrigt
121 sid, 2000, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor
Fritzes, Offentlig rätt, Hyra och annan nyttjanderätt
371 sid, 1999, Pris: 244 SEK exkl. moms   

SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten
Fritzes, Offentlig rätt
684 sid, 2000, Pris: 365 SEK exkl. moms   

SOU 2000:22 Från politik till praktik — De svenska steriliseringslagarna 1935-1975
Fritzes, Övrigt
575 sid, 2000, Pris: 254 SEK exkl. moms   

SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi
Fritzes, Miljörätt
630 sid, 2000, Pris: 272 SEK exkl. moms   

SOU 2000:24 2000-säkringen i Sverige — Myt eller verklighet
Fritzes, Övrigt
110 sid, 2000, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2000:25 Den centrala polisen
Fritzes, Offentlig rätt
305 sid, 2000, Pris: 233 SEK exkl. moms   

SOU 2000:26 Körkortsingripanden
Fritzes, Offentlig rätt
305 sid, 2000, Pris: 186 SEK exkl. moms   

SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande
Fritzes, Övrigt
275 sid, 2000, Pris: 181 SEK exkl. moms   

SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 — det livslånga lärandet
Fritzes, Övrigt
788 sid, 2000, Pris: 324 SEK exkl. moms   

SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld
Fritzes, Övrigt
550 sid, 2000, Pris: 226 SEK exkl. moms   

SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl — utvecklingen under 1990-talet
Fritzes, Övrigt
305 sid, 2000, Pris: 223 SEK exkl. moms   

SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl - Bilaga — Ett seminarium om välfärd vid vägskäl
Fritzes, Övrigt
95 sid, 2000, Pris: 107 SEK exkl. moms   

SOU 2000:30 .se?
Fritzes, IT-rätt
194 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:31 Jämställdhet och IT — en kartläggning på uppdrag av Jämit
Fritzes, Övrigt
27 sid, 2000, Pris: 70 SEK exkl. moms   

SOU 2000:32 Uppehållstillstånd för adopterade
Fritzes, Offentlig rätt
147 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
144 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga — En utvärdering
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
387 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 4 av 109

  © 2017 Jure AB