Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 | Nästa
Sida 7 av 106

SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete — En reform för individen i centrum
Fritzes, Övrigt
573 sid, 2000, Pris: 282 SEK exkl. moms   

SOU 2000:8 Framtida godstransporter — transportköparnas krav på transportsystem
Fritzes, Övrigt
305 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt
307 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:81 Valdeltagande och Europaparlamentsval
Fritzes, Statsvetenskap och politik
166 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

SOU 2000:82 Högskolans styrning
Fritzes, Offentlig rätt
224 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvarets behov — Kartläggning av ett nyttoperspektiv
Fritzes, Offentlig rätt
141 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
Fritzes, Offentlig rätt
421 sid, 2000, Pris: 226 SEK exkl. moms   

SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen
Fritzes, Offentlig rätt
448 sid, 2000, Pris: 243 SEK exkl. moms   

SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga
Fritzes, Offentlig rätt
468 sid, 2000, Pris: 232 SEK exkl. moms   

SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
Fritzes, Övrigt
374 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:89 Minerallagen, markägarna och miljön
Fritzes, Fastighetsrätt
407 sid, 2000, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2000:9 Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2000, Pris: 100 SEK exkl. moms   

SOU 2000:90 Elnätsföretag — Regler och tillsyn
Fritzes, Offentlig rätt, Marknadsrätt
214 sid, 2000, Pris: 175 SEK exkl. moms   

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
251 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor - Bilagedel A och B — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
807 sid, 2000, Pris: 421 SEK exkl. moms   

SOU 2000:93 Statlig organisation för näringslivsutveckling
Fritzes, Övrigt
142 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:94 Fördelningen av AP-fondens tillgångar
Fritzes, Ekonomi
57 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:95 Kooperativ hyresrätt
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
340 sid, 2000, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2000:96 Självreglering inom elektroniska affärer — rapport från en hearing
Fritzes, IT-rätt
79 sid, 79 uppl, 2000, Pris: 137 SEK exkl. moms   

SOU 2000:98 Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik
Fritzes, Övrigt
133 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 | Nästa
Sida 7 av 106

  © 2017 Jure AB