Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 10 av 108

SOU 2001:4 Kemikalieinspektionen — översyn av verksamhet, resurser och finansiering
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
506 sid, 2001, Pris: 243 SEK exkl. moms   

SOU 2001:40 En ny yrkeshögskoleutbildning
Fritzes, Övrigt
108 sid, 2001, Pris: 146 SEK exkl. moms   

SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid
Fritzes, Övrigt
438 sid, 2001, Pris: 266 SEK exkl. moms   

SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
Fritzes, Övrigt
216 sid, 2001, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT
Fritzes, Övrigt
138 sid, 2001, Pris: 159 SEK exkl. moms   

SOU 2001:45 karriärvägledning.se.nu
Fritzes, Övrigt
252 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2001:46 karriärvägledning.se.nu — Samanfattning och goda exempel
Fritzes, Övrigt
19 sid, 2001, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2001:47 En handläggningslag — Förfarandet hos försäkringskassorna
Fritzes, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
377 sid, 2001, Pris: 343 SEK exkl. moms   

SOU 2001:48 Att vara med på riktigt — demokratiutveckling i kommuner och landsting
Fritzes, Offentlig rätt
578 sid, 2001, Pris: 275 SEK exkl. moms   

SOU 2001:48 Att vara med på riktigt — demokratiutveckling i kommuner och landsting - Bilagor
Fritzes, Offentlig rätt
735 sid, 2001, Pris: 307 SEK exkl. moms   

SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
Fritzes, Övrigt
191 sid, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

SOU 2001:5 Forum för levande historia
Fritzes, Övrigt
234 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2001:50 Kontroll i kommunkontosystemet
Fritzes, Skatterätt
104 sid, 2001, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling
Fritzes, Övrigt
342 sid, 2001, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
Fritzes, Övrigt
220 sid, 2001, Pris: 165 SEK exkl. moms   

SOU 2001:54 Ofärd i välfärden
Fritzes, Övrigt
265 sid, 2001, Pris: 195 SEK exkl. moms   

SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd
Fritzes, Övrigt
343 sid, 2001, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2001:56 Funktionshinder och välfärd
Fritzes, Övrigt
227 sid, 2001, Pris: 173 SEK exkl. moms   

SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
396 sid, 2001, Pris: 251 SEK exkl. moms   

SOU 2001:58 Kvicksilver i säkert förvar
Fritzes, Miljörätt
118 sid, 2001, Pris: 146 SEK exkl. moms   

SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 — några förslag till förenklingar
Fritzes, Processrätt
142 sid, 2001, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2001:6 Döden angår oss alla — värdig vård vid livets slut
Fritzes, Övrigt
165 sid, 2001, Pris: 260 SEK exkl. moms   

SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt — en hållbar strategi
Fritzes, Övrigt
305 sid, 2001, Pris: 204 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 10 av 108

  © 2017 Jure AB