Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 39 av 108

SOU 2006:70 Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet
Fritzes, Immaterialrätt
307 sid, 2006, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2006:71 Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2
Fritzes, Offentlig rätt
252 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås
Fritzes, Offentlig rätt
224 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:73 Den segregerande integrationen — Om social sammanhållning och dess hinder
Fritzes, Övrigt
377 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - Supplement
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
161 sid, 2006, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder
Fritzes, Marknadsföring
390 sid, 2006, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa — Analyser och förslag till åtgärder
Fritzes, Övrigt
375 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminiering
Fritzes, Övrigt
232 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:79 Integrationens svarta bok — Agenda för jämlikhet och social sammanhållning
Fritzes, Offentlig rätt
373 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:8 Mångfald och räckvidd
Fritzes, Övrigt
652 sid, 2006, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd
Fritzes, Immaterialrätt
458 sid, 2006, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2006:81 Mervärdesskog Del 1 — Förslag och ställningstaganden
Fritzes, Fastighetsrätt
136 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:81 Mervärdesskog Del 2 — Utredningens underlag A
Fritzes, Fastighetsrätt
341 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:81 Mervärdesskog Del 3 — Utredningens underlag B, Bilagor
Fritzes, Fastighetsrätt
371 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:82 Patientdatalag
Fritzes, Offentlig rätt
646 sid, 2006, Pris: 410 SEK exkl. moms   

SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga
Fritzes, Offentlig rätt
195 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete
Fritzes, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
210 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige — förslag och konsekvenser
Fritzes, Offentlig rätt
346 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:88 Effektivare LEK
Fritzes, IT-rätt, Marknadsrätt
409 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:89 Tyst godkännande — ett nytt sätt att deklarera
Fritzes, Skatterätt
138 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:9 Kontroll av varor vid inre gräns
Fritzes, Offentlig rätt, EU-rätt
373 sid, 2006, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt
Fritzes, Skatterätt
370 sid, 2006, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 39 av 108

  © 2017 Jure AB