Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 98 av 108

SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar
Riksdagen, Miljörätt
1764 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning
Riksdagen, Miljörätt
206 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen
Riksdagen, Offentlig rätt
420 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen
Riksdagen, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
512 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt, Internationell rätt
332 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
Riksdagen, Offentlig rätt
695 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:58 Läge och kvalitet i hyressättningen
Riksdagen, Fastighetsrätt
442 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Riksdagen, Offentlig rätt
502 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
Regeringskansliet, Offentlig rätt
414 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
675 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Riksdagen, Offentlig rätt, Straffrätt, Internationell rätt
556 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
216 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
587 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer
Riksdagen, Straffrätt
444 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur
Riksdagen, Offentlig rätt
332 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:66 Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet
Riksdagen, Offentlig rätt
232 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk
Riksdagen, Miljörätt
413 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Riksdagen, Straffrätt
527 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet
Riksdagen, Offentlig rätt
1326 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
242 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
Riksdagen, Offentlig rätt
447 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och styrning
Riksdagen, Offentlig rätt
122 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar
Riksdagen, Offentlig rätt
297 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 98 av 108

  © 2017 Jure AB