Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 6 av 108

SOU 2000:57 Statens folkhälsoinstitut — roll och uppgifter
Fritzes, Övrigt
359 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:58 Jämställdhet och IT
Fritzes, Övrigt
92 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker
Fritzes, Offentlig rätt
380 sid, 2000, Pris: 241 SEK exkl. moms   

SOU 2000:6 Döden angår oss alla — värdig vård vid livets slut
Fritzes, Övrigt
50 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:6 Döden angår oss alla - Bilaga — värdig vård vid livets slut
Fritzes, Övrigt
242 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
348 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
Fritzes, Offentlig rätt
340 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn Del I — Överväganden och förslag
Fritzes, Insolvensrätt
658 sid, 2000, Pris: 332 SEK exkl. moms   

SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn Del II — Bilagor
Fritzes, Insolvensrätt
178 sid, 2000, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2000:63 Samordning av sjö- och flygräddningstjänsterna
Fritzes, Offentlig rätt
62 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:64 Regional försöksverksamhet - tre studier
Fritzes, Offentlig rätt
296 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:65 Avdragsrätt för fackföreningsavgifter
Fritzes, Skatterätt, Arbetsrätt
201 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

SOU 2000:66 Offentlig administration av banker i kris
Fritzes, Insolvensrätt
317 sid, 2000, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2000:67 Levande skärgård — Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
Fritzes, Miljörätt
140 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:68 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur
Fritzes, IT-rätt
95 sid, 2000, Pris: 137 SEK exkl. moms   

SOU 2000:7 Långtidsutredningen 1999/2000
Fritzes, Övrigt
313 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning — Problem och lösningar
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
84 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
Fritzes, Övrigt
47 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:72 Sjukförsäkringen — basfakta och utvecklingsmöjligheter
Fritzes, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
318 sid, 2000, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2000:73 Campus Kiruna
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:74 Att verka för fred — ett gemensamt fredscentrum i Sverige
Fritzes, Övrigt
152 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
Fritzes, Övrigt
293 sid, 2000, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2000:76 Hyresgästinflytande vid ombyggnad — Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga frågor
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
356 sid, 2000, Pris: 341 SEK exkl. moms   

SOU 2000:77 Omhändertagen — Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
Fritzes, Offentlig rätt
338 sid, 2000, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 6 av 108

  © 2017 Jure AB