Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 23 av 30

SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
Fritzes, Miljörätt
241 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Ds 2005:57 The Swedish Report on Demonstrable Progress — Under the Kyoto Protocol
Fritzes, Miljörätt
46 sid, 2005, Pris: 114 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn
Riksdagen, Miljörätt
70 sid, 2005, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Ds 2005:43 Genomförande av direktivet och rambeslut om åtgärder mot förorening från fartyg
Fritzes, Miljörätt, Sjö- och transporträtt
111 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:32 Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Riksdagen, Miljörätt
10 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Riksdagen, Miljörätt
31 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2005:76 Fiskevårdens finansiering
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
242 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:67 Energideklarationer — Metoder, utformning, register och expertkompetens
Fritzes, Fastighetsrätt, Miljörätt
169 sid, 2005, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
173 sid, 2005, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd
Fritzes, Miljörätt
192 sid, 2005, Pris: 195 SEK exkl. moms   

SOU 2005:55 Bättre inomhusmiljö
Fritzes, Miljörätt
172 sid, 2005, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
Fritzes, Miljörätt
136 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag
Riksdagen, Miljörätt
445 sid, 2005, Pris: 221 SEK exkl. moms   

SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen — en utvärdering
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
304 sid, 2005, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning
Riksdagen, Miljörätt
164 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:23 En BRASkatt? — beskattning av avfall som förbränns
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
556 sid, 2005, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Riksdagen, Miljörätt
134 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:10 Handla för bättre klimat — Från införande till utförande
Fritzes, Miljörätt
313 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 23 av 30

  © 2017 Jure AB