Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 29 av 31

Prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg
Riksdagen, Sjö- och transporträtt, Miljörätt
256 sid, 2001, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Ds 2001:23 Förbränning av animaliskt avfall
Fritzes, Miljörätt
67 sid, 2001, Pris: 115 SEK exkl. moms   

SOU 2001:20 Tänk nytt, tänk hållbart! — dialog och samverkan för hållbar utveckling
Fritzes, Miljörätt
249 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Prop. 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer
Riksdagen, Miljörätt
159 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2001:7 Radon Del 2 — Fakta och lägesrapport om radon
Fritzes, Miljörätt, Fastighetsrätt
259 sid, 2001, Pris: 196 SEK exkl. moms   

SOU 2001:7 Radon Del 1 — Förslag till statliga insatser mot radon
Fritzes, Miljörätt, Fastighetsrätt
228 sid, 2001, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Ds 2000:61 The Swedish Environmental Code
Fritzes, Miljörätt
186 sid, 2001, Pris: 128 SEK exkl. moms   

SOU 2001:4 Kemikalieinspektionen — översyn av verksamhet, resurser och finansiering
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
506 sid, 2001, Pris: 243 SEK exkl. moms   

SOU 2001:2 Effektiv användning av naturresurser
Fritzes, Miljörätt
367 sid, 2001, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:67 Levande skärgård — Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
Fritzes, Miljörätt
140 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 2
Fritzes, Miljörätt
708 sid, 2000, Pris: 318 SEK exkl. moms   

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 1
Fritzes, Miljörätt
632 sid, 2000, Pris: 295 SEK exkl. moms   

SOU 2000:35 Ren luft på väg
Fritzes, Miljörätt
202 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi
Fritzes, Miljörätt
630 sid, 2000, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
Fritzes, Miljörätt
187 sid, 2000, Pris: 128 SEK exkl. moms   

Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring
Fritzes, Miljörätt, Övrigt
160 sid, 2000, Pris: 128 SEK exkl. moms   

SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken — Vissa lagtekniska frågor
Fritzes, Miljörätt
130 sid, 2000, Pris: 119 SEK exkl. moms   

SOU 2000:12 Avgasrening 2000
Fritzes, Miljörätt
217 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
Riksdagen, Miljörätt
147 sid, 2000, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Offentlig tillsyn enligt miljöbalken
Setterlid Rickard
Norstedts Juridik, Miljörätt
281 sid, 2000  SLUT på förlag

Rätt och kretslopp — Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor
Christensen Jonas
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 456 sid, 2000, Pris: 475 SEK exkl. moms   

Internationell miljörätt
Ebbesson Jonas
Iustus, Miljörätt, Internationell rätt
282 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 399 SEK exkl. moms   

The Law of Environmental Damage — Liability and Reparation
Larsson Marie-Louise
Norstedts Juridik, Miljörätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 681 sid, 1999, Pris: 1222 SEK exkl. moms   

Talerätt i miljömål — särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 598 sid, 1999  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 29 av 31

  © 2017 Jure AB