Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 21 av 31

Prop. 2008/09:26 Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
48 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2008:14 Illegal handel med hotade djur- och växtarter
BRÅ, Kriminologi, Miljörätt
96 sid, 2008, Pris: 160 SEK exkl. moms   

Climate Change — A Guide to Carbon Law and Practice
Watchman Paul Q.
Globe Law and Business, Miljörätt
Inbunden, 354 sid, 2008, Pris: 1442 SEK exkl. moms   

Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken
Fritzes, Miljörätt
42 sid, 2008, Pris: 170 SEK exkl. moms   

SOU 2008:73 Kemikalietillsyn — organisation och finansiering
Fritzes, Miljörätt
555 sid, 2008, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall — Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
134 sid, 2008, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2008:62 Myndighet för miljön — en granskning av Naturvårdsverket
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
403 sid, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Ds 2008:45 Överlåtbara fiskerättigheter
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
78 sid, 2008, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomisk zon
Riksdagen, Miljörätt
31 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften
Riksdagen, Skatterätt, Miljörätt
15 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning
Fritzes, Miljörätt
600 sid, 2008, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper
Riksdagen, Miljörätt
17 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2008:31 Miljödomstolarna — domkretsar, lokalisering, handläggningsregler
Fritzes, Processrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
193 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö
Fritzes, Miljörätt
190 sid, 2008, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik
Fritzes, Miljörätt
526 sid, 2008, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Riksdagen, Miljörätt
68 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2008:25 Ett energieffektivare Sverige
Fritzes, Miljörätt
439 sid, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering
Riksdagen, Miljörätt
209 sid, 2008, Pris: 174 SEK exkl. moms   

SOU 2008:19 Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg
Fritzes, Miljörätt
368 sid, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Lærebog i miljøret
Revsbech Karsten, Puggaard Alex
DJØF, Miljörätt
541 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 1198 SEK exkl. moms   

Markföroreningsansvaret — Om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar
Herler Casper
Talentum, Miljörätt, Skadeståndsrätt
424 sid, 2008  SLUT på förlag

SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen — om Sveriges anslutning
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
226 sid, 2008, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Miljøretten 5 — Risici, produkter og organismer
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
690 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1157 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 21 av 31

  © 2017 Jure AB