Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 21 av 30

SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen — om Sveriges anslutning
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
226 sid, 2008, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Miljøretten 5 — Risici, produkter og organismer
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
690 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1157 SEK exkl. moms   

Miljøretten 4 — Forurenende anlæg og processer
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
818 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1337 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
Riksdagen, Miljörätt
30 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning
Fritzes, Miljörätt
680 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:80 Reach - genomförande och sanktioner
Fritzes, Miljörätt
380 sid, 2007, Pris: 332 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet
Riksdagen, Miljörätt
94 sid, 2007, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
Fritzes, Miljörätt
47 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Vindkraft — i teori och praktik
Wizelius Tore
Studentlitteratur, Miljörätt
399 sid, 2 uppl, 2007  

SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
266 sid, 2007, Pris: 276 SEK exkl. moms   

SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs - Bilagedel
Fritzes, Miljörätt
278 sid, 2007, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs
Fritzes, Miljörätt
492 sid, 2007, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Environmental Protection, Law and Policy — Text and Materials
Holder Jane, Lee Maria
Cambridge University Press, Miljörätt
772 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 511 SEK exkl. moms   

The Enforcement of EC Environmental Law
Wennerås Pål
Oxford University Press, Miljörätt, Processrätt, EU-rätt
Inbunden, 341 sid, 2007, Pris: 619 SEK exkl. moms   

Antarctica — Legal and Environmental Challenges for the Future
Triggs Gillian D, Riddell Anna
British Institute of International and Comparative Law, Internationell rätt, Miljörätt
437 sid, 2007, Pris: 980 SEK exkl. moms   

SOU 2007:21 GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar
Fritzes, Miljörätt
317 sid, 2007, Pris: 276 SEK exkl. moms   

Miljöekonomi — för en hållbar utveckling
Pihl Håkan
SNS, Ekonomi, Miljörätt
231 sid, 4 uppl, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar
Riksdagen, Miljörätt
213 sid, 2007, Pris: 122 SEK exkl. moms   

SOU 2007:20 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Fritzes, Miljörätt
208 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:40 Bilskrotningsfonden, m.m.
Riksdagen, Miljörätt
65 sid, 2007, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Miljøretten 3 — Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
671 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 1064 SEK exkl. moms   

EU Energy Law - Volume 4 — The EU Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme
Delbeke Jos
Claeys & Casteels, EU-rätt, Miljörätt
Inbunden, 540 sid, 2006, Pris: 2109 SEK exkl. moms   

Miljøretten 1 — Almindelige emner
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
885 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 995 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 21 av 30

  © 2017 Jure AB