Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 1 av 31

SOU 2024:44 Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan — Betänkande av Utredningen mot fusk i livsmedelskedjan.
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Straffrätt
723 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:156 Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske
Regeringskansliet, Miljörätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:142 EU:s nya utsläppshandelssystem för fossila bränslen (ETS 2)
Regeringskansliet, EU-rätt, Miljörätt, Offentlig rätt
140 sid, 2024, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:152 Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning
Regeringskansliet, Miljörätt, Processrätt, Offentlig rätt
187 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

God ekologisk status i ytvattenförekomster
Christiernsson Anna, Olsen Lundh Christina
Poseidon Förlag, Miljörätt, EU-rätt
118 sid, 2024, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Lagtexten Paket ABC 2024
Lagtexten, Fastighetsrätt, Miljörätt
2024, Pris: 1039 SEK exkl. moms   

Upstream Oil and Gas in Africa (NY TITEL)
Pereira Eduardo G., Olawuyi Damilola S , red.
Globe Law and Business, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
Inbunden, 573 sid, 2024, Preliminärt pris: 4488 SEK exkl. moms   

Krämers EU Environmental Law (NY UPPLAGA)
Krämer Ludwig, Badger Christopher
Hart Publishing, EU-rätt, Miljörätt
Inbunden, 648 sid, 9 uppl, 2024, Preliminärt pris: 2282 SEK exkl. moms   

Fastighetsbildning i teori och praktik
Postolovski Christian, Vannebäck Ulf
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
417 sid, 2024, Pris: 770 SEK exkl. moms   

The Art and Craft of International Environmental Law (Ny Upplaga)
Bodansky Daniel, van Asselt Harro
Oxford University Press, Miljörätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 416 sid, 2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 1383 SEK exkl. moms   

Carbon Capture and Storage — The Legal Landscape of Climate Change Mitigation Technology
Uwer Dirk , Zimmer Daniel , Mueller Hengeler
Globe Law and Business, Miljörätt
119 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 1426 SEK exkl. moms   

The Functions of International Adjudication and International Environmental Litigation (Ny Titel)
Paine Joshua
Cambridge University Press, Internationell rätt, Miljörätt, Utländsk rätt
Inbunden, 353 sid, 2024, Preliminärt pris: 1577 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:88 En tydligare process för tillståndsprövning av elnät
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
42 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

SOU 2023:103 Areella näringar vid vatten — Betänkande av Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
198 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Liquefied Natural Gas (NY UPPLAGA) — The Law and Business of LNG
Griffin Paul , red.
Globe Law and Business, Förmögenhetsrätt, Miljörätt, Internationell rätt
Inbunden, 459 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 3796 SEK exkl. moms   

Clean Transport (Ny titel) — The Legal Framework for Achieving Net Zero
Smith Will
Globe Law and Business, Sjö- och transporträtt, Miljörätt, Utländsk rätt
90 sid, 2024, Preliminärt pris: 1396 SEK exkl. moms   

SOU 2024:11 Rätt frågor på regeringens bord — En ändamålsenlig regeringsprövning på miljöområdet
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
641 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Investment Arbitration and Climate Change
Ipp Anja, Magnusson Annette, red.
, Processrätt, Miljörätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 312 sid, 2023, Pris: 2462 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:55 Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Miljörätt, EU-rätt
36 sid, 2023, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2023:74 Förenklade förutsättningar för ett hållbart vattenbruk
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
808 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:72 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
995 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:64 Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
446 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 1 av 31

  © 2017 Jure AB