Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 8 av 30

Prop. 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk
Riksdagen, Miljörätt
32 sid, 2016, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning
Riksdagen, Miljörätt
56 sid, 2016, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag
Riksdagen, Miljörätt
78 sid, 2016, Pris: 40 SEK exkl. moms   

EU Energy Law - Volume 1 — The Internal Energy Market
Jones Christopher
Claeys & Casteels, Miljörätt, EU-rätt, Marknadsrätt
Inbunden, 1336 sid, 4 uppl, 2016, Pris: 2677 SEK exkl. moms   

Vattentjänstlagen — En handbok
Qviström Jörgen
Wolters Kluwer Sverige, Fastighetsrätt, Miljörätt
254 sid, 2 uppl, 2016, Pris: 808 SEK exkl. moms   

SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
1061 sid, 2016, Pris: 541 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:166 Avfallshierarkin
Riksdagen, Miljörätt, Fastighetsrätt
156 sid, 2016, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Riksdagen, Miljörätt, Fastighetsrätt
142 sid, 2016, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Riksdagen, Miljörätt, Fastighetsrätt
116 sid, 2016, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:163 Elsäkerhet
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
94 sid, 2016, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:116 Det omarbetade direktivetom elektromagnetisk kompatibilitet
Riksdagen, Miljörätt
61 sid, 2016, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020–2025
Riksdagen, Miljörätt
23 sid, 2016, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:118 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
Riksdagen, Miljörätt
66 sid, 2016, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Fritzes, Miljörätt
356 sid, 2016, Pris: 291 SEK exkl. moms   

SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet — Risker, osäkerhet och framtidsutmaningar
Fritzes, Miljörätt
156 sid, 2016, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Miljöbalken — och dess övergångsbestämmelser m.m.
Lagtexten, Miljörätt
618 sid, 2016, Pris: 649 SEK exkl. moms   

Artskydd — Grunder och tillämpning
Schultz Mikael, Marklund Andersson Åsa
Wolters Kluwer Sverige, Miljörätt, Fastighetsrätt
271 sid, 2016, Pris: 583 SEK exkl. moms   

SOU 2015:108 Strandskyddet i praktiken
Fritzes, Miljörätt, Fastighetsrätt
286 sid, 2015, Pris: 274 SEK exkl. moms   

SOU 2015:99 Planering och beslut för hållbar utveckling
Fritzes, Miljörätt
584 sid, 2015, Pris: 438 SEK exkl. moms   

Ds 2015:54 En samlad torvprövning
Fritzes, Fastighetsrätt, Miljörätt
94 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
Riksdagen, Miljörätt, Straffrätt
21 sid, 2015, Pris: 43 SEK exkl. moms   

SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö — en ny politik för arkitektur, form och design
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
271 sid, 2015, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Prop. 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
49 sid, 2015, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 8 av 30

  © 2017 Jure AB