Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 30 av 31

Shipping and the Environment — Law and Practice
De la Rue Colin M., Anderson Charles B.
Lloyds of London Press, Sjö- och transporträtt, Miljörätt
Inbunden, 1278 sid, 1998, Pris: 2970 SEK exkl. moms   

European Community ECO-management and audit scheme
Barbarrosa Fuentes Marta
Jure, EU-rätt, Miljörätt, Ekonomi
96 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

En hållbar rättsordning — rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor
Westerlund Staffan
Iustus, Miljörätt, Allmän rättslära
Inbunden, 223 sid, 1997  SLUT på förlag

Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
Riksdagen, Miljörätt
513 sid, 1997, Pris: 240 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 3 — Bilaga 2-9
Riksdagen, Miljörätt
284 sid, 1997, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 2 — Författningskommentar och bilaga 1
Riksdagen, Miljörätt
527 sid, 1997, Pris: 391 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 1
Riksdagen, Miljörätt
655 sid, 1997, Pris: 413 SEK exkl. moms   

Att byta ut skadliga kemikalier — Substitutionsprincipen - en miljörättslig analys
Nilsson Annika
Nerenius & Santérus, Miljörätt
408 sid, 1997  SLUT på förlag

Miljörättslig kontroll av genteknik
Zetterberg Charlotta
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 301 sid, 1997, Pris: 846 SEK exkl. moms   

SOU 1997:91 Jaktens villkor — en utredning om vissa jaktfrågor
Fritzes, Miljörätt
600 sid, 1997, Pris: 270 SEK exkl. moms   

Compatibility of international and national environmental law
Ebbesson Jonas
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 301 sid, 1996, Pris: 810 SEK exkl. moms   

Mark- och miljörätt
Cervin Ulf, Jensen Ulf
Norstedts Juridik, Miljörätt, Fastighetsrätt
183 sid, 11 uppl, 1996  SLUT på förlag

Miljöskyddslagen — handbok i miljörätt
Bjällås Ulf, Rahmn Thomas
Publica, Miljörätt
272 sid, 1996  SLUT på förlag

Miljön och företagen
Borgström Anette
Ernst & Young, Miljörätt
48 sid, 1994, Pris: 74 SEK exkl. moms   

European Environmental Laws
Salter John R.
Kluwer, Miljörätt
Lösblad, 1994, Pris: 4791 SEK exkl. moms   

A comparison between Swedish and EEC environmental policy and law with particular emphasis on chemical legislation
Lidforss Marina
Jure, Miljörätt, EU-rätt
96 sid, 1994, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Marine Environment Law
Bates John H., Benson Charles
Lloyds of London Press, Sjö- och transporträtt, Miljörätt
Lösblad, 1993, Pris: 6008 SEK exkl. moms   

Svensk miljörätt
Michanek Gabriel
Iustus, Miljörätt
283 sid, 2 uppl, 1993, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Miljöpolitisk inverkan på de fria varurörelserna inom EG:s inre marknad
Lundgren Ulrica
Jure, Marknadsrätt, Miljörätt, EU-rätt
75 sid, 1991, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Energirätt — en undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning
Michanek Gabriel
Iustus, Miljörätt, Fastighetsrätt
Inbunden, 656 sid, 1990, Pris: 1810 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 30 av 31

  © 2017 Jure AB