Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 26 av 30

SOU 2003:72 Havet — tid för en ny strategi
Fritzes, Miljörätt
273 sid, 2003, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2003:70 Miljöbedömningar avseende vissa planer och program
Fritzes, Miljörätt
136 sid, 2003, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2003:60 Handla för bättre klimat
Fritzes, Miljörätt
449 sid, 2003, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Miljörätten i förändring — en antologi
Michanek Gabriel, Björkman Ulla
Iustus, Miljörätt
328 sid, 2003  SLUT på förlag

Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Riksdagen, Miljörätt
168 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
Riksdagen, Miljörätt
42 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.
Fritzes, Miljörätt
19 sid, 2003, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m.
Riksdagen, Miljörätt, Immaterialrätt
38 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
368 sid, 2003, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Miljöskadeansvar — En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön
Sandvik Björn
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
496 sid, 2002, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2002/03:31 Utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken
Riksdagen, Miljörätt
35 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2002:114 Gemensamt genomförande — Avtal för bättre klimat
Fritzes, Miljörätt
212 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet — Ramdirektivet för vatten
Fritzes, Miljörätt
335 sid, 2002, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Miljömål — Domstolarnas tillämpning av miljöbalken
Karlmark Stefan
Prevent, Miljörätt
39 sid, 2002  SLUT på förlag

SOU 2002:100 Uthållig användning av torv
Fritzes, Miljörätt
309 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Competition Law, Environmental Policy and Producer Responsibility — Experiences in the Netherlands from a European perspective
Vedder Hans
Europa Law Publishing, Marknadsrätt, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 204 sid, 2002, Pris: 395 SEK exkl. moms   

SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall? — Förstudier i åtta kommuner
Fritzes, Miljörätt
296 sid, 2002, Pris: 181 SEK exkl. moms   

Access to Justice in Environmental Matters in the EU/Accès à la justice en matière d'environnement dans l'UE
Ebbesson Jonas
Kluwer, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 499 sid, 2002, Pris: 2180 SEK exkl. moms   

Environmental Law and Compliance Methods
Shea Edward E.
Oceana, Miljörätt
Inbunden, 678 sid, 2002, Pris: 1565 SEK exkl. moms   

Casebook on EU Environmental Law
Krämer Ludwig
Hart, Miljörätt, EU-rätt
440 sid, 2002, Pris: 493 SEK exkl. moms   

Rättssäkerhet och miljöhänsyn — En diskussion belyst av JO:s praxis i miljöärenden
Nilsson Annika
Santérus, Offentlig rätt, Miljörätt
191 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen m.m.
Riksdagen, Miljörätt
39 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:116 Fulufjällets nationalpark
Riksdagen, Miljörätt
10 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 26 av 30

  © 2017 Jure AB