Miljörätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 7 av 31

International Climate Change Law
Bodansky Daniel, Brunnée Jutta, Rajamani Lavanya
Oxford University Press, Miljörätt
374 sid, 2018, Pris: 533 SEK exkl. moms   

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken
Bengtsson Bertil
Iustus, Fastighetsrätt, Miljörätt
304 sid, 12 uppl, 2018  SLUT på förlag

SOU 2018:59 Statens gruvliga risker
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
222 sid, 2018, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2017/18:265 Miljömålen — med sikte på framtiden
Riksdagen, Miljörätt
84 sid, 2018, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
375 sid, 2018, Pris: 277 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
94 sid, 2018, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
341 sid, 2018, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
146 sid, 2018, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
32 sid, 2018, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
80 sid, 2018, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Riksdagen, Offentlig rätt, Miljörätt
31 sid, 2018, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning
Riksdagen, Miljörätt
98 sid, 2018, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2018:15 Mindre aktörer i energilandskapet — genomgång av nuläget
Fritzes, Miljörätt
251 sid, 2018, Pris: 277 SEK exkl. moms   

SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 — Beslut under osäkerhet
Fritzes, Miljörätt
144 sid, 2018, Pris: 227 SEK exkl. moms   

Erhvervsmiljøretten — Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
Inbunden, 1010 sid, 2017, Pris: 1441 SEK exkl. moms   

Environmental Taxation and the Law
Milne Janet E. , red.
Edward Elgar, Skatterätt, Miljörätt, Internationell rätt
Inbunden, 1824 sid, 2017, Pris: 7800 SEK exkl. moms   

Environmental Border Tax Adjustments and International Trade Law — Fostering Environmental Protection
Pirlot Alice
Edward Elgar, Skatterätt, Miljörätt, Internationell rätt
Inbunden, 352 sid, 2017, Pris: 1547 SEK exkl. moms   

SOU 2017:102 Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel
Fritzes, Miljörätt, Skatterätt
356 sid, 2017, Pris: 277 SEK exkl. moms   

SOU 2017:99 Effektivare energianvändning
Fritzes, Miljörätt
388 sid, 2017, Pris: 277 SEK exkl. moms   

Ds 2017:44 Elmarknadslag
Fritzes, Miljörätt, Marknadsrätt
513 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds. 2017:32 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Kontrollstation 2016
Fritzes, Miljörätt
72 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC
Riksdagen, Miljörätt
83 sid, 2017, Pris: 57 SEK exkl. moms   

SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner — En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
Fritzes, Miljörätt
500 sid, 2017, Pris: 693 SEK exkl. moms   

SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
Fritzes, Miljörätt
44 sid, 2017, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Prop. 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet
Riksdagen, Miljörätt
20 sid, 2017, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 7 av 31

  © 2017 Jure AB