Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 2 av 105

SOU 2023:28 Samhället mot skolattacker
Regeringskansliet, Offentlig rätt
248 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:27 Kamerabevakning för ett bättre djurskydd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
158 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:26 Översyn av entreprenörsansvaret
Regeringskansliet, Förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt, Fastighetsrätt
175 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:25 Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
438 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:24 Etablering för fler — Jämställda möjligheter till integration
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
412 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:23 Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida
Regeringskansliet, Offentlig rätt
564 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:22 Datalagring och åtkomst till elektronisk information
Regeringskansliet, IT-rätt, Offentlig rätt, EU-rätt
624 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:21 Informationsförsörjning på skolområdet — Skolverkets ansvar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
434 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:20 Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:19 Statlig forskningsfinansiering — Underlagsrapporter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
260 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:18 Värdet av vinden — Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
364 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
336 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:16 Staten och betalningarna
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1371 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2023:15 Förnybart i tanken — Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
252 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:14 Organisera för hållbar utveckling
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
118 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:13 Patientöversikter inom EES och Sverige
Regeringskansliet, Offentlig rätt
562 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende
Regeringskansliet, Offentlig rätt
629 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:11 Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet – för ökad försörjningsberedskap
Regeringskansliet, Miljörätt
141 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans — Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
434 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:8 Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Utländsk rätt
338 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:7 På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
198 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:6 En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner
Regeringskansliet, Skatterätt
472 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:5 Från delar till helhet — Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
546 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:4 Posttjänst för hela slanten — Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst
Regeringskansliet, Offentlig rätt
726 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 2 av 105

  © 2017 Jure AB