Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 5 av 108

SOU 2023:43 En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
442 sid, 2023, Pris: 793 SEK exkl. moms   

SOU 2023:42 Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden
Regeringskansliet, Offentlig rätt
384 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:40 Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
782 sid, 2023, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2023:39 En inre marknad för digitala tjänster — kompletteringar och ändringar i svensk rätt
Regeringskansliet, Marknadsrätt, IT-rätt
340 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Regeringskansliet, Förmögenhetsrätt, Insolvensrätt
650 sid, 2023, Pris: 793 SEK exkl. moms   

SOU 2023:36 Genomförande av minimilönedirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:35 Nya regler om hållbarhetsredovisning — Slutbetänkande av Utredningen om hållbarhetsredovisning.
Regeringskansliet, Miljörätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
521 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:34 Bolag och brott — några åtgärder mot oseriösa företag
Regeringskansliet, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
545 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:33 Ett förbättrat resegarantisystem
Regeringskansliet, Förmögenhetsrätt, Sjö- och transporträtt
273 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:32 Biometri — för en effektivare brottsbekämpning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
654 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:31 Framtidens yrkeshögskola — stabil, effektiv och hållbar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
427 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:30 Ett trygghetssystem för alla — nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst
Regeringskansliet, Offentlig rätt
580 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:28 Samhället mot skolattacker
Regeringskansliet, Offentlig rätt
248 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

SOU 2023:27 Kamerabevakning för ett bättre djurskydd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
158 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:26 Översyn av entreprenörsansvaret
Regeringskansliet, Förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt, Fastighetsrätt
175 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:25 Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt
438 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:24 Etablering för fler — Jämställda möjligheter till integration
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
412 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:23 Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida
Regeringskansliet, Offentlig rätt
564 sid, 2023, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2023:22 Datalagring och åtkomst till elektronisk information
Regeringskansliet, IT-rätt, Offentlig rätt, EU-rätt
624 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:21 Informationsförsörjning på skolområdet — Skolverkets ansvar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
434 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

SOU 2023:20 Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:19 Statlig forskningsfinansiering — Underlagsrapporter
Regeringskansliet, Offentlig rätt
260 sid, 2023, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 5 av 108

  © 2017 Jure AB