Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 66 av 108

SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
Fritzes, Miljörätt
47 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader — översyn och förslag
Fritzes, Offentlig rätt
260 sid, 2007, Pris: 257 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sweden facing climate change — threats and opportunities
Fritzes, Övrigt
679 sid, 2007, Pris: 514 SEK exkl. moms   

SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna — hot och möjligheter
Fritzes, Övrigt
721 sid, 2007, Pris: 539 SEK exkl. moms   

SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet — ett framtidsperspektiv
Fritzes, Sjöfart
120 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:58 Hamnstrategi — strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
Fritzes, Sjöfart
292 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök — nya former för överprövning
Fritzes, Offentlig rätt
213 sid, 2007, Pris: 213 SEK exkl. moms   

SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
411 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet
Fritzes, Ekonomi
193 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:54 Barnet i fokus — En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
437 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning
Fritzes, Offentlig rätt
115 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.
Fritzes, Familjerätt
275 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:51 Riksbankens finansiella oberoende
Fritzes, Offentlig rätt
179 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:50 Mångfald är framtiden
Fritzes, Övrigt
482 sid, 2007, Pris: 410 SEK exkl. moms   

SOU 2007:49 Organisationsform för VTI och SIKA
Fritzes, Övrigt
232 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
335 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen — om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering
Fritzes, IT-rätt, Offentlig rätt
516 sid, 2007, Pris: 410 SEK exkl. moms   

SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
266 sid, 2007, Pris: 276 SEK exkl. moms   

SOU 2007:45 Utökat elektroniskt informationsutbyte
Fritzes, Offentlig rätt
428 sid, 2007, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2007:44 Tsunamibanden
Fritzes, Övrigt
204 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2007:40 Valsystem och representationseffekter — En jämförande studie av 25 länder
Fritzes, Övrigt
82 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 66 av 108

  © 2017 Jure AB