Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 72 av 108

SOU 2006:46 Jakten på makten
Fritzes, Straffrätt
392 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I — Samverkan, utbildning, avtal m.m.
Fritzes, Arbetsrätt
286 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret — M 2004:04
Fritzes, Miljörätt, Skadeståndsrätt
499 sid, 2006, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2006:42 Plats på scen
Fritzes, Övrigt
655 sid, 2006, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2006:41Internationella sanktioner
Fritzes, Internationell rätt, Straffrätt
252 sid, 2006, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2006:40 Utbildningens dilemma — Demokratiska ideal och andrafierande praxis
Fritzes, Övrigt
466 sid, 2006, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar
Fritzes, Miljörätt
398 sid, 2006, Pris: 302 SEK exkl. moms   

SOU 2006:38 Vuxnas lärande — En ny myndighet
Fritzes, Offentlig rätt
121 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
Fritzes, Övrigt
314 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:36 För studenterna ... om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar
Fritzes, Offentlig rätt
134 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:35 Värdepapper och kontrolluppgifter
Fritzes, Skatterätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
219 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:34 Den professionella orkestermusiken i Sverige
Fritzes, Övrigt
143 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar
Fritzes, Skatterätt
143 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:32 God sed vid lönebildning — Utvärdering av medlingsinstitutet
Fritzes, Arbetsrätt
123 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:31 Anställ unga!
Fritzes, Övrigt
117 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:29 Teckenspråk och teckenspråkiga — Kunskaps- och forskningsöversikt
Fritzes, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
209 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2
Fritzes, Marknadsrätt, Offentlig rätt
512 sid, 2006, Pris: 410 SEK exkl. moms   

SOU 2006:27 Stöd till hälsobefrämjande tandvård
Fritzes, Offentlig rätt
122 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:26 Sverige som värdland för internationella organisationer
Fritzes, Övrigt
157 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:24 Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen
Fritzes, Offentlig rätt
160 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten
Fritzes, Skatterätt
248 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning - särtryck av sammanfattningen
Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt
40 sid, 2006, Pris: 189 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 72 av 108

  © 2017 Jure AB