Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | Nästa
Sida 63 av 101

SOU 2006:81 Mervärdesskog Del 1 — Förslag och ställningstaganden
Fritzes, Fastighetsrätt
136 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd
Fritzes, Immaterialrätt
458 sid, 2006, Pris: 390 SEK exkl. moms   

SOU 2006:79 Integrationens svarta bok — Agenda för jämlikhet och social sammanhållning
Fritzes, Offentlig rätt
373 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminiering
Fritzes, Övrigt
232 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa — Analyser och förslag till åtgärder
Fritzes, Övrigt
375 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder
Fritzes, Marknadsföring
390 sid, 2006, Pris: 320 SEK exkl. moms   

SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - Supplement
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
161 sid, 2006, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2006:73 Den segregerande integrationen — Om social sammanhållning och dess hinder
Fritzes, Övrigt
377 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås
Fritzes, Offentlig rätt
224 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:71 Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2
Fritzes, Offentlig rätt
252 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:70 Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet
Fritzes, Immaterialrätt
307 sid, 2006, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2006:69 Uppföljning av kostnadsutjämningen för kommunernas LSS-verksamhet
Fritzes, Offentlig rätt
92 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:68 Klenoder i tiden — En utredning om samlingar kring scen och musik
Fritzes, Övrigt
243 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:67 Fritid till sjöss och i hamn — Förslag till finansiering av service till sjöfolk
Fritzes, Sjö- och transporträtt
108 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:66 Hästtävlingar - på lika villkor
Fritzes, Offentlig rätt
81 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser — Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Fritzes, Offentlig rätt
287 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:64 Internationella kasinon i Sverige — En utvärdering
Fritzes, Ekonomi
179 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:63 Forensiska institutet — Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
308 sid, 2006, Pris: 370 SEK exkl. moms   

SOU 2006:62 Testa och öva i norra Sverige — Center i Arvidsjaur
Fritzes, Offentlig rätt
217 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:61 Asylförfarandet — genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt
Fritzes, Offentlig rätt
296 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar
Fritzes, Arbetsrätt
362 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:58 Sanktionsavgift i stället för straff — områdena livsmedel, foder och djurskydd
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
192 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

SOU 2006:57 En bättre tillsyn av missbrukarvården
Fritzes, Offentlig rätt
116 sid, 2006, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 | Nästa
Sida 63 av 101

  © 2017 Jure AB