Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 101 av 105

SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn Del I — Överväganden och förslag
Fritzes, Insolvensrätt
658 sid, 2000, Pris: 332 SEK exkl. moms   

SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn Del II — Bilagor
Fritzes, Insolvensrätt
178 sid, 2000, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
Fritzes, Offentlig rätt
340 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
348 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker
Fritzes, Offentlig rätt
380 sid, 2000, Pris: 241 SEK exkl. moms   

SOU 2000:58 Jämställdhet och IT
Fritzes, Övrigt
92 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:57 Statens folkhälsoinstitut — roll och uppgifter
Fritzes, Övrigt
359 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:56 Vindikation av stöldgods
Fritzes, Straffrätt
192 sid, 2000, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst — Ett beredningsunderlag
Fritzes, Offentlig rätt
490 sid, 2000, Pris: 256 SEK exkl. moms   

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 1
Fritzes, Miljörätt
632 sid, 2000, Pris: 295 SEK exkl. moms   

SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar - Del 2
Fritzes, Miljörätt
708 sid, 2000, Pris: 318 SEK exkl. moms   

SOU 2000:50 Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen
Fritzes, Övrigt
307 sid, 2000, Pris: 204 SEK exkl. moms   

SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende
Fritzes, Övrigt
334 sid, 2000, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SOU 2000:48 EG-rätten och den svenska rättsinformationen — Rapport från ett seminarium
Fritzes, IT-rätt
76 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:47 Mångfald i högskolan — Reflexioner och förslag
Fritzes, Övrigt
266 sid, 2000, Pris: 181 SEK exkl. moms   

SOU 2000:46 Punktskatterna — Reformerade betalningsregler m.m.
Fritzes, Skatterätt
295 sid, 2000, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor
Fritzes, Ekonomi
387 sid, 2000, Pris: 270 SEK exkl. moms   

SOU 2000:43 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten
Fritzes, Övrigt
151 sid, 2000, Pris: 121 SEK exkl. moms   

SOU 2000:42 Barnmisshandel — Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
142 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet — Levnadsförhållanden under 1990-talet
Fritzes, Övrigt
168 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

SOU 2000:40 Välfärd och försörjning — Antologi
Fritzes, Övrigt
235 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | Nästa
Sida 101 av 105

  © 2017 Jure AB