Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 8 av 108

SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor
Regeringskansliet, Skatterätt
285 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:28 Vår demokrati (Volym 1) — värd att värna varje dag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
226 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:28 Vår demokrati (Volym 2) — värd att värna varje dag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
532 sid, 2022, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2022:27 Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
206 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:26 Extraordinära smittskyddsåtgärder – en bedömning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
98 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
326 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:24 Materielförsörjningsstrategi — För vår gemensamma säkerhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
422 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt?
Regeringskansliet, Immaterialrätt
224 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:22 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
Regeringskansliet, Offentlig rätt
669 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:20 Privatkopieringsersättningen i framtiden
Regeringskansliet, Immaterialrätt
258 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:19 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
490 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:18 EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
225 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi
Regeringskansliet, Offentlig rätt
278 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:16 Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
105 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
860 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
696 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Miljörätt, Skatterätt
367 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:12 Startlån till förstagångsköpare av bostad
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Krediträtt
408 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:11 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
514 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:10 Sverige under pandemin ( 2 volymer)
Regeringskansliet, Offentlig rätt
772 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:9 Avfallsbeskattning – En fråga om undantag?
Regeringskansliet, Skatterätt, Offentlig rätt
224 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
228 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 — Samhället, tekniken och etiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt
218 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga ( 2 volymer)
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1140 sid, 2022, Pris: 835 SEK exkl. moms   

SOU 2022:5 Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
184 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 8 av 108

  © 2017 Jure AB