Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 9 av 108

SOU 2022:72 Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel
Regeringskansliet, Offentlig rätt
366 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys — en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
234 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:102 E-recept inom EES
Regeringskansliet, Offentlig rätt
512 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:101 Träffsäkert — Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
606 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
676 sid, 2022, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:99 Rätt mottagare — Granskning och integritet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
246 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare — enklare och mer förutsägbart
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Försäkringsrätt
308 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift — förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift
Regeringskansliet, IT-rätt, Offentlig rätt
456 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
438 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
Riksdagen, Offentlig rätt
348 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
352 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:92 Åtgärder i gränsnära områden
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
605 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:91 En ny rymdlag
Regeringskansliet, Internationell rätt, Offentlig rätt
445 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:90 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription
Regeringskansliet, Straffrätt
304 sid, 2021, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2021:89 Sverige under pandemin Volym 1 och 2
Riksdagen, Offentlig rätt
842 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt, Straffrätt, Arbetsrätt
370 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:87 Granskning av utländska direktinvesteringar
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
684 sid, 2021, Pris: 870 SEK exkl. moms   

SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
Riksdagen, Arbetsrätt
402 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle — Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar
Riksdagen, Straffrätt, Kriminologi, Offentlig rätt
364 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter
Riksdagen, Offentlig rätt
299 sid, 2021, Pris: 357 SEK exkl. moms   

SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
Riksdagen, Offentlig rätt
168 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
Riksdagen, Miljörätt
607 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:80 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
Riksdagen, Offentlig rätt
575 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 9 av 108

  © 2017 Jure AB