Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 103 av 109

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor - Bilagedel A och B — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
807 sid, 2000, Pris: 421 SEK exkl. moms   

SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor — nationella mål för folkhälsan
Fritzes, Övrigt
251 sid, 2000, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2000:90 Elnätsföretag — Regler och tillsyn
Fritzes, Offentlig rätt, Marknadsrätt
214 sid, 2000, Pris: 175 SEK exkl. moms   

SOU 2000:89 Minerallagen, markägarna och miljön
Fritzes, Fastighetsrätt
407 sid, 2000, Pris: 220 SEK exkl. moms   

SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
Fritzes, Övrigt
374 sid, 2000, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga
Fritzes, Offentlig rätt
468 sid, 2000, Pris: 232 SEK exkl. moms   

SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen
Fritzes, Offentlig rätt
448 sid, 2000, Pris: 243 SEK exkl. moms   

SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
Fritzes, Offentlig rätt
421 sid, 2000, Pris: 226 SEK exkl. moms   

SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvarets behov — Kartläggning av ett nyttoperspektiv
Fritzes, Offentlig rätt
141 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:82 Högskolans styrning
Fritzes, Offentlig rätt
224 sid, 2000, Pris: 172 SEK exkl. moms   

SOU 2000:81 Valdeltagande och Europaparlamentsval
Fritzes, Statsvetenskap och politik
166 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt
307 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete — En reform för individen i centrum
Fritzes, Övrigt
573 sid, 2000, Pris: 282 SEK exkl. moms   

SOU 2000:77 Omhändertagen — Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
Fritzes, Offentlig rätt
338 sid, 2000, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2000:76 Hyresgästinflytande vid ombyggnad — Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga frågor
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
356 sid, 2000, Pris: 341 SEK exkl. moms   

SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
Fritzes, Övrigt
293 sid, 2000, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2000:74 Att verka för fred — ett gemensamt fredscentrum i Sverige
Fritzes, Övrigt
152 sid, 2000, Pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2000:73 Campus Kiruna
Fritzes, Övrigt
81 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

SOU 2000:72 Sjukförsäkringen — basfakta och utvecklingsmöjligheter
Fritzes, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
318 sid, 2000, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
Fritzes, Övrigt
47 sid, 2000, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning — Problem och lösningar
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
84 sid, 2000, Pris: 127 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | Nästa
Sida 103 av 109

  © 2017 Jure AB