Miljörätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 20 av 26

SOU 2005:55 Bättre inomhusmiljö
Fritzes, Miljörätt
172 sid, 2005, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
Fritzes, Miljörätt
136 sid, 2005, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag
Riksdagen, Miljörätt
445 sid, 2005, Pris: 221 SEK exkl. moms   

SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen — en utvärdering
Fritzes, Offentlig rätt, Miljörätt
304 sid, 2005, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning
Riksdagen, Miljörätt
164 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:23 En BRASkatt? — beskattning av avfall som förbränns
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
556 sid, 2005, Pris: 412 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Riksdagen, Miljörätt
134 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:10 Handla för bättre klimat — Från införande till utförande
Fritzes, Miljörätt
313 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt, Processrätt
318 sid, 2005, Pris: 171 SEK exkl. moms   

SOU 2004:125 Betalningsansvaret för kärnavfallet - Underlagsrapporter
Fritzes, Miljörätt
344 sid, 2005, Pris: 280 SEK exkl. moms   

SOU 2004:125 Betalningsansvaret för kärnavfallet
Fritzes, Miljörätt
219 sid, 2005, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Allemansrätten — Vad säger lagen?
Bengtsson Bertil
Naturvårdsverket, Miljörätt
68 sid, 2004, Pris: 97 SEK exkl. moms   

SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna - Bilagedel med rapporter — Energimarknader i utveckling
Fritzes, Miljörätt
431 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna — Energimarknader i utveckling
Fritzes, Miljörätt
540 sid, 2004, Pris: 360 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen m.m.
Riksdagen, Miljörätt
39 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Förordningar om Miljöskydd och narurvård till Miljöbalken
Prevent, Miljörätt
296 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Redarens miljöskadeansvar
Wetterstein Peter
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 564 sid, 2004, Pris: 991 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen
Riksdagen, Miljörätt
63 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II
Riksdagen, Miljörätt
297 sid, 2004, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Legal Essays in Honour of Ludwig Krämer — Europe and the Environment
Europa Law Publishing, Festskrifter, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 274 sid, 2004, Pris: 618 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 20 av 26

  © 2017 Jure AB