Miljörätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 17 av 26

SOU 2008:31 Miljödomstolarna — domkretsar, lokalisering, handläggningsregler
Fritzes, Processrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
193 sid, 2008, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö
Fritzes, Miljörätt
190 sid, 2008, Pris: 194 SEK exkl. moms   

SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik
Fritzes, Miljörätt
526 sid, 2008, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område
Riksdagen, Miljörätt
68 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2008:25 Ett energieffektivare Sverige
Fritzes, Miljörätt
439 sid, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering
Riksdagen, Miljörätt
209 sid, 2008, Pris: 174 SEK exkl. moms   

SOU 2008:19 Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg
Fritzes, Miljörätt
368 sid, 2008, Pris: 336 SEK exkl. moms   

Lærebog i miljøret
Revsbech Karsten, Puggaard Alex
DJØF, Miljörätt
541 sid, 4 uppl, 2008, Pris: 1198 SEK exkl. moms   

Markföroreningsansvaret — Om retroaktivitet och skälighet av miljörättsligt återställandeansvar
Herler Casper
Talentum, Miljörätt, Skadeståndsrätt
424 sid, 2008  SLUT på förlag

SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen — om Sveriges anslutning
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
226 sid, 2008, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Miljøretten 5 — Risici, produkter og organismer
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
690 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1157 SEK exkl. moms   

Miljøretten 4 — Forurenende anlæg og processer
Basse Ellen Margrethe
DJØF, Miljörätt
818 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 1337 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
Riksdagen, Miljörätt
30 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning
Fritzes, Miljörätt
680 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:80 Reach - genomförande och sanktioner
Fritzes, Miljörätt
380 sid, 2007, Pris: 332 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet
Riksdagen, Miljörätt
94 sid, 2007, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg
Fritzes, Miljörätt
47 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Vindkraft — i teori och praktik
Wizelius Tore
Studentlitteratur, Miljörätt
399 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 546 SEK exkl. moms   

SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Fritzes, Miljörätt, Offentlig rätt
266 sid, 2007, Pris: 276 SEK exkl. moms   

SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs - Bilagedel
Fritzes, Miljörätt
278 sid, 2007, Pris: 255 SEK exkl. moms   

SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs
Fritzes, Miljörätt
492 sid, 2007, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Environmental Protection, Law and Policy — Text and Materials
Holder Jane, Lee Maria
Cambridge University Press, Miljörätt
772 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 511 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 17 av 26

  © 2017 Jure AB