Miljörätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 23 av 26

SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet — Ramdirektivet för vatten
Fritzes, Miljörätt
335 sid, 2002, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Miljömål — Domstolarnas tillämpning av miljöbalken
Karlmark Stefan
Prevent, Miljörätt
39 sid, 2002  SLUT på förlag

SOU 2002:100 Uthållig användning av torv
Fritzes, Miljörätt
309 sid, 2002, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Competition Law, Environmental Policy and Producer Responsibility — Experiences in the Netherlands from a European perspective
Vedder Hans
Europa Law Publishing, Marknadsrätt, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 204 sid, 2002, Pris: 395 SEK exkl. moms   

SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall? — Förstudier i åtta kommuner
Fritzes, Miljörätt
296 sid, 2002, Pris: 181 SEK exkl. moms   

Access to Justice in Environmental Matters in the EU/Accès à la justice en matière d'environnement dans l'UE
Ebbesson Jonas
Kluwer, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 499 sid, 2002, Pris: 2180 SEK exkl. moms   

Environmental Law and Compliance Methods
Shea Edward E.
Oceana, Miljörätt
Inbunden, 678 sid, 2002, Pris: 1565 SEK exkl. moms   

Casebook on EU Environmental Law
Krämer Ludwig
Hart, Miljörätt, EU-rätt
440 sid, 2002, Pris: 493 SEK exkl. moms   

Rättssäkerhet och miljöhänsyn — En diskussion belyst av JO:s praxis i miljöärenden
Nilsson Annika
Santérus, Offentlig rätt, Miljörätt
191 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen m.m.
Riksdagen, Miljörätt
39 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:116 Fulufjällets nationalpark
Riksdagen, Miljörätt
10 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2002:63 Kärnavfall — forskning och teknikutveckling
Fritzes, Miljörätt
124 sid, 2002, Pris: 132 SEK exkl. moms   

SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling — Ett principbetänkande
Fritzes, Miljörätt
338 sid, 2002, Pris: 230 SEK exkl. moms   

SOU 2001:108 Kärnavfall — Nuets ansvar och kommande generationers frihet
Fritzes, Miljörätt
238 sid, 2002, Pris: 165 SEK exkl. moms   

International Law and the Environment
Birnie Patricia, Boyle Alan E.
Oxford University Press, Miljörätt, Internationell rätt
798 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Miljöprocess Del II
Lindblom Per Henrik
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 483 sid, 2002  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.
Riksdagen, Marknadsrätt, Miljörätt
138 sid, 2002, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Lagbok i miljörätt — Miljöbalken och andra lagar och förordningar på miljöområdet
Rubenson Stefan
Norstedts Juridik, Miljörätt
605 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 567 SEK exkl. moms   

SOU 2002:9 Skatt på avfall i dag - och i framtiden
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
465 sid, 2002, Pris: 267 SEK exkl. moms   

Miljöredovisning
Bergström Sören, Catasús Bino, Ljungdahl Fredrik
Liber Ekonomi, Ekonomi, Miljörätt
128 sid, 2 uppl, 2002, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Eftertanke och förutseende — En rättsvetenskaplig studie om ansvar och skyldigheter kring förorenade områden
Darpö Jan
Uppsala universitet, Miljörätt
508 sid, 2001  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.
Riksdagen, Miljörätt
144 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

The Law of International Watercourses — Non-Navigational Uses
McCaffrey Stephen C.
Oxford University Press, Miljörätt, Internationell rätt
514 sid, 2001, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 23 av 26

  © 2017 Jure AB