Miljörätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 25 av 26

SOU 2000:35 Ren luft på väg
Fritzes, Miljörätt
202 sid, 2000, Pris: 135 SEK exkl. moms   

SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi
Fritzes, Miljörätt
630 sid, 2000, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
Fritzes, Miljörätt
187 sid, 2000, Pris: 128 SEK exkl. moms   

Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring
Fritzes, Miljörätt, Övrigt
160 sid, 2000, Pris: 128 SEK exkl. moms   

Boken om MKB för detaljplan
Jonsson Gunnel, Palm Ingemar
Boverket, Miljörätt, Fastighetsrätt
155 sid, 2 uppl, 2000  SLUT på förlag

SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken — Vissa lagtekniska frågor
Fritzes, Miljörätt
130 sid, 2000, Pris: 119 SEK exkl. moms   

SOU 2000:12 Avgasrening 2000
Fritzes, Miljörätt
217 sid, 2000, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
Riksdagen, Miljörätt
147 sid, 2000, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Offentlig tillsyn enligt miljöbalken
Setterlid Rickard
Norstedts Juridik, Miljörätt
281 sid, 2000  SLUT på förlag

Rätt och kretslopp — Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor
Christensen Jonas
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 456 sid, 2000, Pris: 475 SEK exkl. moms   

Internationell miljörätt
Ebbesson Jonas
Iustus, Miljörätt, Internationell rätt
282 sid, 2 uppl, 2000, Pris: 399 SEK exkl. moms   

The Law of Environmental Damage — Liability and Reparation
Larsson Marie-Louise
Norstedts Juridik, Miljörätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 681 sid, 1999, Pris: 1222 SEK exkl. moms   

Talerätt i miljömål — särskilt om vattenrättsliga ansökningsmål samt om talan rörande allmänna intressen
Nordh Roberth
Iustus, Processrätt, Miljörätt
Inbunden, 598 sid, 1999  SLUT på förlag

European Economic Integration and National Environmental Protection(ism?) — Art 100A (4) EC Treaty
Dahlberg Anne
Jure, EU-rätt, Miljörätt
266 sid, 1999, Pris: 418 SEK exkl. moms   

Kreditgivaransvar vid miljöskada
Larsson Marie-Louise, Hedlund Catarina, Josefson Per, Norman Johan, Nydahl Margareta
Norstedts Juridik, Miljörätt, Krediträtt
171 sid, 1998  SLUT på förlag

Shipping and the Environment — Law and Practice
De la Rue Colin M., Anderson Charles B.
Lloyds of London Press, Sjö- och transporträtt, Miljörätt
Inbunden, 1278 sid, 1998, Pris: 2970 SEK exkl. moms   

European Community ECO-management and audit scheme
Barbarrosa Fuentes Marta
Jure, EU-rätt, Miljörätt, Ekonomi
96 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

En hållbar rättsordning — rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor
Westerlund Staffan
Iustus, Miljörätt, Allmän rättslära
Inbunden, 223 sid, 1997  SLUT på förlag

Prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
Riksdagen, Miljörätt
513 sid, 1997, Pris: 240 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 3 — Bilaga 2-9
Riksdagen, Miljörätt
284 sid, 1997, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 2 — Författningskommentar och bilaga 1
Riksdagen, Miljörätt
527 sid, 1997, Pris: 391 SEK exkl. moms   

Prop. 1997/98:45 Miljöbalken Del 1
Riksdagen, Miljörätt
655 sid, 1997, Pris: 413 SEK exkl. moms   

Att byta ut skadliga kemikalier — Substitutionsprincipen - en miljörättslig analys
Nilsson Annika
Nerenius & Santérus, Miljörätt
408 sid, 1997  SLUT på förlag

Miljörättslig kontroll av genteknik
Zetterberg Charlotta
Iustus, Miljörätt
Inbunden, 301 sid, 1997, Pris: 846 SEK exkl. moms   

SOU 1997:91 Jaktens villkor — en utredning om vissa jaktfrågor
Fritzes, Miljörätt
600 sid, 1997, Pris: 270 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 25 av 26

  © 2017 Jure AB