Miljörätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 22 av 26

SOU 2003:120 Handla för ett bättre klimat — tillstånd och tilldelning m.m.
Fritzes, Miljörätt
363 sid, 2003, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2003/04:39 Uppföljning av skogspolitiken
Riksdagen, Miljörätt
68 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat
Riksdagen, Miljörätt, Offentlig rätt
38 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2003:51 Förslag till program för energieffektivisering i energiintensiva företag
Fritzes, Miljörätt
62 sid, 2003, Pris: 98 SEK exkl. moms   

SOU 2003:100 Kärnkraftverkens säkerhet och strålskydd
Fritzes, Miljörätt
233 sid, 2003, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2003/04:9 EU-prioriteringar för att nå miljömålen
Riksdagen, EU-rätt, Miljörätt
69 sid, 2003, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Principles of International Environmental Law
Sands Philippe
Cambridge University Press, Miljörätt
Inbunden, 1246 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 1224 SEK exkl. moms   

Prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Riksdagen, Miljörätt
140 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Competition Law and Environmental Protection in Europe — Towards sustainability?
Vedder Hans
Europa Law Publishing, EU-rätt, Marknadsrätt, Miljörätt
Inbunden, 478 sid, 2003, Pris: 825 SEK exkl. moms   

Toxics and Transnational Law
Pallemaerts Marc
Hart, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 790 sid, 2003, Pris: 1013 SEK exkl. moms   

SOU 2003:72 Havet — tid för en ny strategi
Fritzes, Miljörätt
273 sid, 2003, Pris: 210 SEK exkl. moms   

SOU 2003:70 Miljöbedömningar avseende vissa planer och program
Fritzes, Miljörätt
136 sid, 2003, Pris: 168 SEK exkl. moms   

SOU 2003:60 Handla för bättre klimat
Fritzes, Miljörätt
449 sid, 2003, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Miljörätten i förändring — en antologi
Michanek Gabriel, Björkman Ulla
Iustus, Miljörätt
328 sid, 2003, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Riksdagen, Miljörätt
168 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
Riksdagen, Miljörätt
42 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Ds 2003:14 Förslag till ändringar i djurskyddslagen m.m.
Fritzes, Miljörätt
19 sid, 2003, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m.
Riksdagen, Miljörätt, Immaterialrätt
38 sid, 2003, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
368 sid, 2003, Pris: 241 SEK exkl. moms   

Miljöskadeansvar — En skadeståndsrättslig studie med särskild hänsyn till ansvarsmotiv, miljöskadebegreppet och ersättning för skada på miljön
Sandvik Björn
Åbo Akademis förlag, Miljörätt, Skadeståndsrätt
496 sid, 2002, Pris: 790 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2002/03:31 Utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken
Riksdagen, Miljörätt
35 sid, 2002, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2002:114 Gemensamt genomförande — Avtal för bättre klimat
Fritzes, Miljörätt
212 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Nästa
Sida 22 av 26

  © 2017 Jure AB