Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 20 av 20

Air Transport Liberalisation in the European Community 1987-1992 — A Case of Integration
Travis Robin
Uppsala universitet, Statsvetenskap och politik, EU-rätt, Marknadsrätt
176 sid, 2001, Pris: 174 SEK exkl. moms   

SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
396 sid, 2001, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Mot en europeisk välfärdspolitik — Ny politik och nya samarbetsformer i EU
Jacobsson Kerstin, Johansson Karl Magnus, Ekengren Magnus
SNS, Statsvetenskap och politik
198 sid, 2001, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Vägar förbi och igenom partier
Anckar Dag, Karvonen Lauri, Isaksson Guy-Erik
SNS, Statsvetenskap och politik
166 sid, 2001, Pris: 174 SEK exkl. moms   

Domstolar i det svenska politiska systemet — Om demokrati, juridik och politik under 1900-talet
Nordquist Jonas
Stockholms universitet, Statsvetenskap och politik
255 sid, 2001, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2001 - Östutvidgning, majoritetsbeslut — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Bernitz Ulf, Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 220 sid, 2001  SLUT på förlag

SOU 2000:81 Valdeltagande och Europaparlamentsval
Fritzes, Statsvetenskap och politik
166 sid, 2000, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2000 — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Bernitz Ulf
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 253 sid, 2000  SLUT på förlag

SOU 2000:1 En uthållig demokrati — politik för folkstyrelse på 2000-talet
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
295 sid, 2000, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Välja parti
Holmberg Sören
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
212 sid, 2000  SLUT på förlag

Samverkan — välfärdsstatens nya arbetsform
Danermark Berth, Kullberg Christian
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
183 sid, 1999, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 1999 — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Bernitz Ulf
Nerenius & Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 214 sid, 1999, Pris: 230 SEK exkl. moms   

EG-rättsliga frågor och beredskapsplanering
Wahl Nils
Jure, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
82 sid, 1999, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Samhällskonsten
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
128 sid, 1999, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Kriget mot fackföreningarna — en studie av den amerikanska modellen
Nycander Svante
SNS, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 164 sid, 1998, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 1998 — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Bernitz Ulf
Nerenius & Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 202 sid, 1998  SLUT på förlag

Tandlös eller tiger — sju uppsatser om FN
Ahlin Per
Juristförlaget Stockholm, Statsvetenskap och politik
189 sid, 1995, Pris: 253 SEK exkl. moms   

The European Parliament and the democratic deficit
Choate Abigail
Jure, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
67 sid, 1994, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Folkrätten i svensk säkerhetspolitik
Ahlin Per
Juristförlaget Stockholm, Internationell rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 389 sid, 1993  SLUT på förlag

Grundbok i värdeteori
Bergström Lars
Thales, Statsvetenskap och politik
129 sid, 2 uppl, 1992, Pris: 144 SEK exkl. moms   

Den eviga freden? — perspektiv på den nya världsordningen
Ahlin Per, Wrange Pål
Juristförlaget Stockholm, Statsvetenskap och politik
214 sid, 1992, Pris: 208 SEK exkl. moms   

Konstitutionell nödrätt
Jermsten Henrik
Jure, Statsvetenskap och politik
103 sid, 1992  SLUT på förlag

Die Formierung des Rechtsstaates in der UdSSR — 1989 års Casselföreläsning
Pustogarow Vladimir
Jure, Utländsk rätt, Statsvetenskap och politik
20 sid, 1989, Pris: 45 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 20 av 20

  © 2017 Jure AB