Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 12 av 20

Vad är utveckling?
Hettne Björn
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2008, Pris: 111 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2008 - EU och den globala klimatfrågan
Cramér Per, Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 279 sid, 2008, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Vi vill inte bli gamla — som äldreomsorgen ser ut i dag
Rollén Berit, Olin Wikman Monika
SNS, Statsvetenskap och politik
127 sid, 2008, Pris: 185 SEK exkl. moms   

EU:s drivkrafter — En introduktion till teorier om europeisk integration
Westberg Jacob
SNS, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
219 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Riksdagen, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
179 sid, 2008, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Hur styrs staten?
Mundebo Ingemar
Stockholms universitet, Statsvetenskap och politik
219 sid, 2008  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling
Riksdagen, Internationell rätt, Statsvetenskap och politik
116 sid, 2008, Pris: 72 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
14 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Välfärd på deltid
Hartman Laura
SNS, Statsvetenskap och politik
248 sid, 2008, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Kvotering
Dahlerup Drude, Freidenvall Lenita
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2008, Pris: 48 SEK exkl. moms   

Stabiliseringspolitik
Söderström Hans Tson
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2008  SLUT på förlag

Statsskick — Att bygga demokrati
Karvonen Lauri
SNS, Statsvetenskap och politik
191 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Diktatur — om ofrihetens politiska system
Karvonen Lauri
SNS, Statsvetenskap och politik
202 sid, 2008  SLUT på förlag

Russian Foreign Policy In The Twenty-First Century And The Shadow Of The Past
Legvold Robert H.
Wiley, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 534 sid, 2007, Pris: 430 SEK exkl. moms   

SOU 2007:109 Vägval för Sieps — En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier
Fritzes, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
75 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter
Fritzes, Statsvetenskap och politik
166 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Kalla kriget
Åselius Gunnar
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2007  SLUT på förlag

Statsbyggnad — Den offentliga maktens organisation
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
115 sid, 6 uppl, 2007  SLUT på förlag

SOU 2007:84 Värdet av valdeltagande
Fritzes, Statsvetenskap och politik
90 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

Regeringskansliet
Premfors Rune, Sundström Göran
Liber, Statsvetenskap och politik
215 sid, 2007  SLUT på förlag

SOU 2007:68 Ett decennium med personval — Erfarenheter och utfall
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
168 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Det svenska biståndsberoendet — Om intressen och värderingar inom den svenska biståndsindustrin
Krause Pär
Timbro, Statsvetenskap och politik
94 sid, 2007, Pris: 48 SEK exkl. moms   

Statsvetenskapens grunder
Lewin Leif
SNS, Statsvetenskap och politik
94 sid, 2007, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Striderna i Rosenbad — Om trettio års försök att förändra Regeringskansliet
Erlandsson Magnus
Stockholms universitet, Statsvetenskap och politik
214 sid, 2007  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 12 av 20

  © 2017 Jure AB