Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 7 av 20

Svensk neutralitetspolitik
Westberg Jacob
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2010  SLUT på förlag

Den nya vän(S)tern — Åt vilket håll går Socialdemokraterna?
Isaksson Christer
Ekerlids, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 242 sid, 2010, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Vad bör staten göra? — Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik
Rothstein Bo
SNS, Statsvetenskap och politik
336 sid, 3 uppl, 2010, Pris: 347 SEK exkl. moms   

Risk, Power and the State — After Foucault
Hörnqvist Magnus
Routledge, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 177 sid, 2010, Pris: 618 SEK exkl. moms   

Fursten
Machiavelli Niccolò
Natur och Kultur, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 196 sid, 2010, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Invandringen till Sverige
Lundh Christer
SNS, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2 uppl, 2010  SLUT på förlag

I Europas tjänst — Sveriges ordförandeskap i EU 2009
Bengtsson Rikard
SNS, Statsvetenskap och politik
344 sid, 2010, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Svensk säkerhetspolitik — i Europa och världen
Engelbrekt Kjell, Ångström Jan
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
256 sid, 2010  SLUT på förlag

Sveriges statsministrar — Sveriges statsministrar under 100 år
Bonniers, Statsvetenskap och politik, Biografier och memoarer
Inbunden, 1 sid, 2010, Pris: 1050 SEK exkl. moms   

Regeringsmakten i Sverige : ett experiment i parlamentarism 1917-2009
Hermansson Jörgen, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik
232 sid, 2010, Pris: 268 SEK exkl. moms   

SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om »pojkkrisen»
Fritzes, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
62 sid, 2010, Pris: 178 SEK exkl. moms   

SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat.
Fritzes, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
27 sid, 2010, Pris: 178 SEK exkl. moms   

SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker
Fritzes, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
70 sid, 2010, Pris: 178 SEK exkl. moms   

Koll på kemikalier? — Rättsliga förändringar, möjligheter och begränsningar
Ebbesson Jonas, Langlet David
Iustus, Miljörätt, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
302 sid, 2010, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Folkhemspopulismen
Carlsen Erik Meier, Uvell Markus
Timbro, Statsvetenskap och politik
266 sid, 2010, Pris: 90 SEK exkl. moms   

Globalizing Justice — The Ethics of Poverty and Power
Miller Richard W.
Oxford University Press, Rättshistoria, Statsvetenskap och politik
341 sid, 2010, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Vår världs ekonomiska historia. Del 2. — Den industriella tiden
Schön Lennart
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 575 sid, 2010, Pris: 293 SEK exkl. moms   

Afrika — en kontinents ekonomiska och sociala historia
Hillbom Ellen, Green Erik
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
367 sid, 2010, Pris: 248 SEK exkl. moms   

SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola — En bibliografi
Fritzes, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
161 sid, 2010, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2010 — Europeiseringen av Sverige
Tallberg Jonas, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
152 sid, 2010, Pris: 285 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2009/10:150 Årsboken om EU — Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009
Riksdagen, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
410 sid, 2010, Pris: 216 SEK exkl. moms   

Föregångarna
Florin Christina, Niskanen Kirsti
SNS, Statsvetenskap och politik
388 sid, 2010, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Regler — Civilisationens ryggrad
Gustafsson Claes
Santérus, Statsvetenskap och politik, Allmän rättslära
237 sid, 2010, Pris: 358 SEK exkl. moms   

Kampen om skogen — koka, såga, bränna eller bevara?
Brännlund Runar, Lundmark Robert, Söderholm Patrik
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
228 sid, 2010, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
50 sid, 2010, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 7 av 20

  © 2017 Jure AB