Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

The European Union's Roles in International Politics — Concepts and Analysis
Elgström Ole, Smith Michael
Routledge, Statsvetenskap och politik, EU-rätt, Internationell rätt
Inbunden, 260 sid, 2006, Pris: 968 SEK exkl. moms   

Privatoffentliga partnerskap — Styrning utan hierarkier och tvång?
Mörth Ulrika, Sahlin-Andersson Kerstin
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
288 sid, 2006, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Varför föll Sovjetunionen?
Persson Gudrun
SNS, Statsvetenskap och politik
93 sid, 2006  SLUT på förlag

Ekonomi och politik för tjänster
Jansson Jan Owen
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
173 sid, 2006, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Kina-Taiwan — Risk för krig eller chans till fred
Johansson Bengt
SNS, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 249 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Vem leder Sverige mot framtiden ? — om förutsättningarna för strategiskt politiskt beslutsfattande
Bergström Hans
SNS, Statsvetenskap och politik
139 sid, 2006, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Normativ metod — Att studera det önskvärda
Badersten Björn
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
215 sid, 2006, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Terror och liberalism
Berman Paul
SNS, Statsvetenskap och politik
247 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 110 SEK exkl. moms   

Den problematiska tryggheten — välfärdsstaten under tre decennier
Södersten Bo
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
207 sid, 2006, Pris: 263 SEK exkl. moms   

SOU 2006:53 Partierna nominerar — Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
Fritzes, Statsvetenskap och politik
247 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik — En studie av svenska valrörelser 1988-2002
Fritzes, Statsvetenskap och politik
207 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

I linje med partiet? — Maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen
Davidsson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik
342 sid, 2006, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Regionernas Europa
Karlsson Ingmar
SNS, Statsvetenskap och politik
94 sid, 2006, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Den ensamme bowlaren — Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse
Putnam Robert D.
SNS, Statsvetenskap och politik
591 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:102 Utveckling inom den kommunala sektorn
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
129 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Tid för barn? — En analys av samhällets omsorg om de yngsta
Kågeson Per
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
292 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2005/06:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2005
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
38 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Dynamic Innovation Systems in the Nordic Countries? - Volume 2 — Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
424 sid, 2006, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Dynamiska innovationssystem i Norden? - Volym 2 — Danmark, Finland, Island, Norge & Sverige
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
376 sid, 2006, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2006 - En gränslös europeisk arbetsmarknad?
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Arbetsrätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 255 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

De politiska idéernas historia
Malnes Raino, Midgaard Knut
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
396 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 371 SEK exkl. moms   

Kommunalpolitik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
250 sid, 5 uppl, 2006, Pris: 458 SEK exkl. moms   

The European Voter — A Comparative Study of Modern Democracies
Thomassen Jacques
Oxford University Press, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 347 sid, 2005, Pris: 799 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:57 En svensk Asienpolitik
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
139 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:112 Demokrati på svenska? — Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
Fritzes, Statsvetenskap och politik
301 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

  © 2017 Jure AB