Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 8 av 20

Samhällsstyrning i förändring
Pierre Jon
Liber, Statsvetenskap och politik
266 sid, 2009, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Lagprövningsdebatten 1955-1966 — I skärningsfältet mellan juridik och politik
Bindreiter Uta
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
54 sid, 2009, Pris: 67 SEK exkl. moms   

Governance på svenska
Hedlund Gun, Montin Stig
Santérus, Statsvetenskap och politik
211 sid, 2009, Pris: 304 SEK exkl. moms   

Skuggor av ett förflutet — Bondeförbundet och trettiotalet
Björnsson Anders
Sekel, Statsvetenskap och politik
216 sid, 2009  SLUT på förlag

Opinionsbildning
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
279 sid, 2009, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Författningskulturer : konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien
Mellbourn Anders
Sekel, Statsvetenskap och politik
198 sid, 2009  SLUT på förlag

Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990
Almgren Birgitta
Carlssons, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 564 sid, 2009, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Segregationen i storstäderna — SNS Välfärdsrapport 2009
Nordström Skans Oskar, Åslund Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
108 sid, 2009, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Slaget om svenskheten — Ta debatten med Sverigedemokraterna
Lodenius Anna-Lena, Wingborg Mats
Premiss Förlag, Statsvetenskap och politik, Övrigt
333 sid, 2009, Pris: 118 SEK exkl. moms   

Liberalismens idéhistoria — Frihet och modernitet
Nycander Svante
SNS, Statsvetenskap och politik
510 sid, 2009, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken
Riksdagen, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
67 sid, 2009, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Organiserad brottslighet i Sverige
Korsell Lars E., m. fl.
Liber, Kriminologi, Straffrätt, Statsvetenskap och politik
191 sid, 2009, Pris: 332 SEK exkl. moms   

SCB Beskrivning av Sveriges befolkning 2008
SCB, Statsvetenskap och politik, Övrigt
98 sid, 2009, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Folkrätten, havet och den enskilda människan
Jacobsson Marie
Liber, Internationell rätt, Miljörätt, Statsvetenskap och politik
124 sid, 2009  SLUT på förlag

Förrättsligande — En studie av rättens risker och möjligheter
Brännström Leila
Bokbox Förlag, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
350 sid, 2009, Pris: 380 SEK exkl. moms   

Sveriges statsskick — Fakta och perspektiv
Halvarson Arne, Lundmark Kjell, Staberg Ulf
Liber, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
336 sid, 13 uppl, 2009, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Inget land för intellektuella
Ljunggren Jens
Nordic Academic Press, Statsvetenskap och politik, Övrigt
Inbunden, 333 sid, 2009, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Spaning efter socialpolitiken — Om en debatt som försvann
Rolfer Bengt
Premiss Förlag, Statsvetenskap och politik, Övrigt
149 sid, 2009, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Spaning Europa - En antologi om Sverige i EU — Arena Idés årsbok 2009
Ruthström Boa
Premiss Förlag, Statsvetenskap och politik, Övrigt
144 sid, 2009, Pris: 115 SEK exkl. moms   

OECD Focus on Citizens — Public Engagement for Better Policy and Services
OECD, Statsvetenskap och politik, Övrigt
321 sid, 2009, Pris: 379 SEK exkl. moms   

SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Övrigt
263 sid, 2009, Pris: 290 SEK exkl. moms   

ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen — välfärdspolitikens klimatfråga
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
119 sid, 2009, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Finanskrisen
Lybeck Johan A.
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
280 sid, 2009  SLUT på förlag

Diplomacy in Theory and Practice — Essays in Honour of Christer Jönsson
Aggestam Karin , Jerneck Magnus
Liber, Festskrifter, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
Inbunden, 507 sid, 2009, Pris: 477 SEK exkl. moms   

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen — Styrning, legitimitet och bevisning
Vahlne Westerhäll Lotta, Thorpenberg Stefan, Jonasson Magnus
Santérus, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
314 sid, 2009, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 8 av 20

  © 2017 Jure AB