Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 15 av 20

Den lilla starka staten — Samtal om välfärdssystemets sociala hållbarhet i ett rättsligt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Jäderberg Judith
SNS, Statsvetenskap och politik
183 sid, 2005  SLUT på förlag

Arbetarrörelsen och det nya EU-fördraget
Färm Göran
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik
118 sid, 2005, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2005 - Mediernas integritet
Petersson Olof, Djerf-Pierre Monika, Strömbäck Jesper, Weibull Lennart
SNS, Statsvetenskap och politik
193 sid, 2005  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
43 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Nye tider, nye roller? — Embedsmandsroller i den danske centraladministration
Poulsen Birgitte
DJØF, Statsvetenskap och politik
356 sid, 2005, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Tio år i EU — Vad vet vi och vad vill vi?
Bystedt Fredrik, Nilsson Ylva
SNS, Statsvetenskap och politik
111 sid, 2005, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Destination Europa — En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
Torbiörn Kjell M.
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
392 sid, 2005, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Kommando Holger Meins — Dramat på västtyska amabassaden och Operation Leo
Hansén Dan, Nordqvist Jens
Ordfront, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 352 sid, 2005, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Den ryska tiden i världshistorien
Poe Marshall T.
SNS, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 159 sid, 2005, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Politisk etik
Sjölin Mats
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
240 sid, 2005  SLUT på förlag

Över blockgränsen — Samarbetet mellan centerpartiet och socialdemokraterna 1995-1998
Lagercrantz Arvid
Gidlunds förlag, Statsvetenskap och politik
254 sid, 2005, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Reserverad demokrati — Representation i ett mångetniskt Sverige
Dahlstedt Magnus
Boréa, Statsvetenskap och politik
362 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Nord 2005:2 Demokrati og engagement — Paradokser i de nordiske demokratier
Ástgeirsdóttir Kristín, Engelstad Fredrik, Simonsen Ditte Maja
Nordiska Ministerrådet, Statsvetenskap och politik
177 sid, 2005, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Folkomröstningar
Möller Tommy
SNS, Statsvetenskap och politik, Övrigt
94 sid, 2005, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945-1991
Kronvall Olof, Petersson Magnus
Santérus, Statsvetenskap och politik
214 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Den globala kapitalismen - och det nya motståndet
Lindberg Ingemar
Atlas, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 207 sid, 2005, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nordisk politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
212 sid, 6 uppl, 2005, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Svensk politisk historia 1809-1975
Möller Tommy
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
256 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Rättsstaten — Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik
126 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Europaperspektiv 2005 - Lissabonstrategin i halvtid — årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 256 sid, 2005, Pris: 247 SEK exkl. moms   

De Facto States — The Quest For Sovereignty
Bahcheli Tozun, Bartman Barry, Srebrnik Henry
Routledge, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
Inbunden, 273 sid, 2004, Pris: 1043 SEK exkl. moms   

Kampen om euron
Oscarsson Henrik, Holmberg Sören
Göteborgs universitet, Statsvetenskap och politik
485 sid, 2004, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Vem är feminist? — Om politiska könsideologier i svensk kommunalpolitik
Gustafsson Anette
Göteborgs universitet, Statsvetenskap och politik
229 sid, 2004, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Politikens ramar och aktörer — Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 240 sid, 2004, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Tudelad trots allt — dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987
Andersson Catrin
Stockholms universitet, Statsvetenskap och politik
243 sid, 2004  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 15 av 20

  © 2017 Jure AB