Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 9 av 20

SCB Välfärd och ofärd på 90-talet — Levnadsförhållanden - Rapport nr. 100
SCB, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
470 sid, 2009, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2009 — Europa efter utvidgningen
Tallberg Jonas, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
152 sid, 2009, Pris: 77 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008
Riksdagen, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
22 sid, 2009, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Frihandel för fred — Exemplet Balkan
Wijkman Per Magnus
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi, Internationell rätt
96 sid, 2009, Pris: 48 SEK exkl. moms   

The European Courts Political Power — Selected Essays
Alter Karen
Oxford University Press, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 280 sid, 2009, Pris: 507 SEK exkl. moms   

Sveriges näringsliv
Fagerfjäll Ronald
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
216 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Tillit i det moderna Sverige — den dumme svensken och andra mysterier
Trägårdh Lars, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, Övrigt
254 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Makt, medier och samhälle — En introduktion till politisk kommunikation
Strömbäck Jesper
SNS, Statsvetenskap och politik
295 sid, 2009  SLUT på förlag

Väktare, ombud, kritiker — Sverige i amerikanskt säkerhetstänkande 1961–68
Widén Jerker
Santérus, Statsvetenskap och politik
319 sid, 2009, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Riksdagen, Statsvetenskap och politik, Miljörätt
185 sid, 2009, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbyggder
Riksdagen, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
189 sid, 2009, Pris: 72 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU — Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Riksdagen, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
374 sid, 2009, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:103 Kommittéberättelse 2009
Riksdagen, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
428 sid, 2009, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Vår demokrati
Petersson Olof
SNS, Statsvetenskap och politik
425 sid, 2009  SLUT på förlag

Utländska politiska system
Lindahl Rutger
SNS, Statsvetenskap och politik
471 sid, 13 uppl, 2009  SLUT på förlag

Gulag
Persson Gudrun
SNS, Statsvetenskap och politik
92 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 48 SEK exkl. moms   

EMU efter tio år. Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig? — Konjunkturrådets rapport 2009
Flam Harry, Fatas Antonio, Holden Steinar, Jappelli Tullio , Mihov Ilian, Pagano Marco, Wyplosz Charles
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
125 sid, 2009, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Ryssland — politik, samhälle och ekonomi
Jonsson Anna, Vendil Pallin Carolina
SNS, Statsvetenskap och politik
328 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet
Lundh Christer
SNS, Statsvetenskap och politik
220 sid, 2009, Pris: 297 SEK exkl. moms   

Socialpolitik — varför, hur och till vilken nytta?
Olofsson Jonas
SNS, Statsvetenskap och politik
211 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Edmund Burke
Ljungberg Carl Johan
SNS, Statsvetenskap och politik
95 sid, 2008, Pris: 48 SEK exkl. moms   

Grundläggande rättigheter eller handelshinder? — Den svenska debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder
Algotsson Karl-Göran
Uppsala universitet, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
349 sid, 2008, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Jourhavande medborgare — Samhällsengagemang i en folkrörelsestat
Amnå Erik
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
222 sid, 2008, Pris: 312 SEK exkl. moms   

En olaglig folkomröstning — Sverige och EMU
Nergelius Joakim
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 139 sid, 2008, Pris: 118 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 9 av 20

  © 2017 Jure AB