Statsvetenskap och politik
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 9 av 20

Folkrätten, havet och den enskilda människan
Jacobsson Marie
Liber, Internationell rätt, Miljörätt, Statsvetenskap och politik
124 sid, 2009  SLUT på förlag

Förrättsligande — En studie av rättens risker och möjligheter
Brännström Leila
Bokbox Förlag, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
350 sid, 2009, Pris: 380 SEK exkl. moms   

Sveriges statsskick — Fakta och perspektiv
Halvarson Arne, Lundmark Kjell, Staberg Ulf
Liber, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
336 sid, 13 uppl, 2009, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Inget land för intellektuella
Ljunggren Jens
Nordic Academic Press, Statsvetenskap och politik, Övrigt
Inbunden, 333 sid, 2009, Pris: 182 SEK exkl. moms   

Spaning efter socialpolitiken — Om en debatt som försvann
Rolfer Bengt
Premiss Förlag, Statsvetenskap och politik, Övrigt
149 sid, 2009, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Spaning Europa - En antologi om Sverige i EU — Arena Idés årsbok 2009
Ruthström Boa
Premiss Förlag, Statsvetenskap och politik, Övrigt
144 sid, 2009, Pris: 115 SEK exkl. moms   

OECD Focus on Citizens — Public Engagement for Better Policy and Services
OECD, Statsvetenskap och politik, Övrigt
321 sid, 2009, Pris: 379 SEK exkl. moms   

SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
Fritzes, Statsvetenskap och politik, Övrigt
263 sid, 2009, Pris: 290 SEK exkl. moms   

ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen — välfärdspolitikens klimatfråga
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
119 sid, 2009, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Finanskrisen
Lybeck Johan A.
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
280 sid, 2009  SLUT på förlag

Diplomacy in Theory and Practice — Essays in Honour of Christer Jönsson
Aggestam Karin , Jerneck Magnus
Liber, Festskrifter, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
Inbunden, 507 sid, 2009, Pris: 477 SEK exkl. moms   

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen — Styrning, legitimitet och bevisning
Vahlne Westerhäll Lotta, Thorpenberg Stefan, Jonasson Magnus
Santérus, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
314 sid, 2009, Pris: 392 SEK exkl. moms   

SCB Välfärd och ofärd på 90-talet — Levnadsförhållanden - Rapport nr. 100
SCB, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
470 sid, 2009, Pris: 378 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2009 — Europa efter utvidgningen
Tallberg Jonas, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
152 sid, 2009, Pris: 77 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:90 Nordiskt samarbete 2008
Riksdagen, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
22 sid, 2009, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Frihandel för fred — Exemplet Balkan
Wijkman Per Magnus
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi, Internationell rätt
96 sid, 2009, Pris: 48 SEK exkl. moms   

The European Courts Political Power — Selected Essays
Alter Karen
Oxford University Press, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 280 sid, 2009, Pris: 507 SEK exkl. moms   

Sveriges näringsliv
Fagerfjäll Ronald
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
216 sid, 2 uppl, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Tillit i det moderna Sverige — den dumme svensken och andra mysterier
Trägårdh Lars, m. fl.
SNS, Statsvetenskap och politik, Övrigt
254 sid, 2009, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Makt, medier och samhälle — En introduktion till politisk kommunikation
Strömbäck Jesper
SNS, Statsvetenskap och politik
295 sid, 2009  SLUT på förlag

Väktare, ombud, kritiker — Sverige i amerikanskt säkerhetstänkande 1961–68
Widén Jerker
Santérus, Statsvetenskap och politik
319 sid, 2009, Pris: 309 SEK exkl. moms   

Prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Riksdagen, Statsvetenskap och politik, Miljörätt
185 sid, 2009, Pris: 73 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbyggder
Riksdagen, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
189 sid, 2009, Pris: 72 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU — Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Riksdagen, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
374 sid, 2009, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 9 av 20

  © 2017 Jure AB