Institutet för rättsvetenskaplig forskning

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 1 av 6

Nr. nr:214 Preskription och preklusion av fordringar — Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
181 sid, 2020, Pris: 399 SEK exkl. moms   

Nr. 207 Aktiebolagsrätt — Fördjupning och komparativ belysning
Dotevall Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
570 sid, 2015, Pris: 1420 SEK exkl. moms   

Nr. 205 Rom II-förordningen — Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser
Hellner Michael
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
376 sid, 2014, Pris: 662 SEK exkl. moms   

Nr. 204 Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder — Enligt 15 kap. rättegångsbalken
Gregow Torkel
Norstedts Juridik, Processrätt
244 sid, 2014, Pris: 520 SEK exkl. moms   

Nr. 203 Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt, Förmögenhetsrätt
218 sid, 2013, Pris: 612 SEK exkl. moms   

Nr. 202 Civilrättskipning
Westberg Peter
Norstedts Juridik, Processrätt
500 sid, 2 uppl, 2013, Pris: 727 SEK exkl. moms   

Nr. 201 Ogiltighet och rättsföljd
Ingvarsson Torbjörn
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
276 sid, 2012, Pris: 715 SEK exkl. moms   

Nr. 200 Europarättens genomslag
Bernitz Ulf
Norstedts Juridik, EU-rätt
396 sid, 2012, Pris: 1004 SEK exkl. moms   

Nr. 199 Normprövning — Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010
Åhman Karin
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, EU-rätt, Processrätt
256 sid, 2011, Pris: 620 SEK exkl. moms   

Nr. 198 Om lagstiftning och annat — 22 uppsatser
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
446 sid, 2011, Pris: 460 SEK exkl. moms   

Nr. 197 Swedish Legal System
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 562 sid, 2010, Pris: 561 SEK exkl. moms   

Nr. 196 Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål
Westberg Peter
Norstedts Juridik, Processrätt
781 sid, 2010, Pris: 1882 SEK exkl. moms   

Nr. 195 Publicitet om bolagsbeslut — Verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag
Sandström Torsten
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
352 sid, 2009  SLUT på förlag

Nr. 194 Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna — Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
Pålsson Lennart
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
410 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Nr. 191 Svensk juridisk litteratur 1990-2005
Regner Hans, Regner Göran
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 908 sid, 2007, Pris: 948 SEK exkl. moms   

Nr. 190 Ansvarsfrihet — Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
318 sid, 2 uppl, 2008  SLUT på förlag

Nr. 189 Trolöshet mot huvudman — Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag
Leijonhufvud Madeleine
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
225 sid, 2007  SLUT på förlag

Nr. 187 Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt
Pålsson Lennart
Norstedts Juridik, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
264 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 341 SEK exkl. moms   

Nr. 186 The Law of Transport Operators — In International Trade
Ramberg Jan
Norstedts Juridik, Sjö- och transporträtt
286 sid, 2005  SLUT på förlag

Nr. 185 Samerätt — En översikt
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
123 sid, 2004  SLUT på förlag

Nr. 184 Samarbete i bolag — Om personbolag
Dotevall Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
171 sid, 3 uppl, 2015, Pris: 285 SEK exkl. moms   

Nr. 183 Immateriellt och internationellt — Rättsvetenskapliga uppsatser
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
368 sid, 2004, Pris: 597 SEK exkl. moms   

Nr. 181 Aktiebolagets suppleanter — Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
209 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Nr. 180 Parallellhandel — Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Lidgard Hans Henrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Immaterialrätt
425 sid, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 1 av 6

  © 2017 Jure AB