Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 13 av 14

Ds 2001:53 Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
Fritzes, Familjerätt
102 sid, 2001, Pris: 130 SEK exkl. moms   

Generationsskifte av små och medelstora familjeägda aktiebolag
Sund Lars-Göran
Iustus, Skatterätt, Familjerätt
Inbunden, 442 sid, 2001  SLUT på förlag

Prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Riksdagen, Internationell privat- och processrätt, Familjerätt
60 sid, 2001, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Beskattning av arv och gåva
Englund Göran, Silfverberg Christer
Norstedts Juridik, Skatterätt, Familjerätt
183 sid, 12 uppl, 2001  SLUT på förlag

Familjeföreställningar — om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning
Burman Monica, Gunnarsson Åsa
Iustus, Familjerätt
326 sid, 2001  SLUT på förlag

Arvs- och gåvoskatt
Norrdell Carl-Axel, Silfverberg Christer
Norstedts Juridik, Skatterätt, Familjerätt
211 sid, 4 uppl, 2001  SLUT på förlag

Prop. 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m.
Riksdagen, Internationell privat- och processrätt, Familjerätt
163 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer Del B
Fritzes, Familjerätt
452 sid, 2001, Pris: 245 SEK exkl. moms   

SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer Del A
Fritzes, Familjerätt
557 sid, 2001, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Familjerätt I
Rother-Schirren Theddo, Schüldt Johan, Sjösten Mats, Teleman Örjan, Vängby Staffan, Wickström Anita
Norstedts Juridik, Familjerätt
464 sid, 2001  SLUT på förlag

Prop. 2000/01:21 Ansvaret för inregistrering av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.
Riksdagen, Skatterätt, Familjerätt
157 sid, 2000, Pris: 92 SEK exkl. moms   

Skilj dig själv — juridisk vägledning för dig som skall skiljas
Kinnman Helén
Wahlström & Widstrand, Familjerätt
196 sid, 2000  SLUT på förlag

Föräldraskap i rättslig belysning
Singer Anna
Iustus, Familjerätt
Inbunden, 573 sid, 2000, Pris: 910 SEK exkl. moms   

Familjejuridik — för företag och privatpersoner
Gullefors Björn
Björn Lundén Information, Familjerätt
Inbunden, 470 sid, 2000  SLUT på förlag

Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige — en rättsvetenskaplig undersökning
Schiratzki Johanna
Jure, Familjerätt
210 sid, 2000, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Samäganderätt — en studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m.
Walin Gösta
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
247 sid, 2000  SLUT på förlag

SOU 1999:104 Nya samboregler
Fakta Infodirekt, Familjerätt
425 sid, 1999, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Bodelning och bostad — Ekonomisk självständighet eller gemskap
Ryrstedt Eva
Juristförlaget i Lund, Familjerätt
Inbunden, 460 sid, 1998, Pris: 388 SEK exkl. moms   

SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring
Fritzes, Familjerätt
404 sid, 1998, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Namnlagen — en kommentar
Höglund Olle
Norstedts Juridik, Familjerätt
Inbunden, 312 sid, 2 uppl, 1998  SLUT på förlag

Vårdnad och vårdnadstvister
Schiratzki Johanna
Norstedts Juridik, Familjerätt
Inbunden, 399 sid, 1997  SLUT på förlag

Underhållsstöd och underhållsbidrag
Bejstam Lars, Wickström Anita
Juristförlaget Stockholm, Familjerätt, Offentlig rätt
248 sid, 1996  SLUT på förlag

SOU 1996:160 Bouppteckningar och arvsskatt
Fritzes, Familjerätt, Skatterätt
128 sid, 1996, Pris: 105 SEK exkl. moms   

Familjestöd, familjebegrepp och underhållsskyldighet mot barn i de nordiska länderna
Agell Anders
Iustus, Familjerätt, Offentlig rätt
271 sid, 1996, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Förmyndare, förvaltare och gode män
Walin Gösta
Norstedts Juridik, Familjerätt
149 sid, 1996  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 13 av 14

  © 2017 Jure AB