Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 14 av 14

Bodelning och arvsskifte
Carlén-Wendels Thomas
Juristförlaget Stockholm, Familjerätt
296 sid, 9 uppl, 1994  SLUT på förlag

Gode män — användningen av gode män i svensk rätt
Grauers Per Henning
Nerenius & Santérus, Familjerätt
215 sid, 1994  SLUT på förlag

Bidragsförskott
Bejstam Lars
Juristförlaget Stockholm, Offentlig rätt, Familjerätt
560 sid, 1994, Pris: 625 SEK exkl. moms   

De lege 1993 Familjerätt, skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt — valda skrifter
Agell Anders
Iustus, Familjerätt, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 477 sid, 1993  SLUT på förlag

Namnrätt
Bogdan Michael
Juristförlaget i Lund, Familjerätt, Familjerätt
40 sid, 3 uppl, 1991  SLUT på förlag

The Right to Marry and to Found a Family
Eriksson Maja K.
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 223 sid, 1990, Pris: 456 SEK exkl. moms   

Familje- och arvsrätt — en introduktion
Sund Lars-Göran
Liber, Familjerätt
107 sid, 1990  SLUT på förlag

Partsautonomi och efter levande makes rättsställning — en internationellt-privaträttslig studie
Jänterä-Jareborg Maarit
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 434 sid, 1989  SLUT på förlag

Tillsyn över barn — En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt
Sund Lars-Göran
Iustus, Familjerätt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
352 sid, 1989, Pris: 822 SEK exkl. moms   

Äganderätten till fastighet för makar och samboende — en studie av kommissionsköp
Agell Anders
Norstedts Juridik, Familjerätt, Förmögenhetsrätt
143 sid, 1985  SLUT på förlag

Fastställande av faderskap
Saldeen Åke
Norstedts Juridik, Familjerätt
286 sid, 1980, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Förmånstagareförordnanden vid livförsäkring — en föreläsning i familjerätt
Agell Anders
Iustus, Försäkringsrätt, Familjerätt
20 sid, 1976  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 14 av 14

  © 2017 Jure AB