Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 12 av 14

Vårdnadstvister — En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
Rejmer Annika
Lunds universitet, Allmän rättslära, Familjerätt
248 sid, 2003, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Testamentsrätt — en lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull
Agell Anders
Iustus, Familjerätt
128 sid, 3 uppl, 2003, Pris: 246 SEK exkl. moms   

SOU 2003:51 God man för ensamkommande flyktingbarn
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
185 sid, 2003, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd - Bilagor
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
152 sid, 2003, Pris: 176 SEK exkl. moms   

SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
463 sid, 2003, Pris: 294 SEK exkl. moms   

De lege 2003 Vänbok till Åke Saldeen — Familjerättsliga studier
Iustus, Festskrifter, Familjerätt
Inbunden, 232 sid, 2003  SLUT på förlag

Prop. 2002/03:80 Ny sambolag
Riksdagen, Familjerätt
171 sid, 2003, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Riksdagen, Familjerätt, Straffrätt
104 sid, 2003, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Ds 2003:5 Stärkt rättsskydd för barn i gränsöverskridande fall
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
133 sid, 2003, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Bortom nöd och lust — Hur man överlever en skilsmässa
Wennberg Bodil, Wennberg Suzanne
Natur och Kultur, Övrigt, Familjerätt
Inbunden, 334 sid, 2002  SLUT på förlag

Konsensus - en förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?
Ryrstedt Eva
Juristförlaget i Lund, Familjerätt
82 sid, 2002, Pris: 68 SEK exkl. moms   

TemaNord 2002:538 Äktenskapsrätten och succesionsrätten i de fem nordiska länderna — Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering
Agell Anders, Lødrup Peter
Nordiska Ministerrådet, Familjerätt
55 sid, 2002, Pris: 142 SEK exkl. moms   

The Children Act in Practice
White Richard, Carr Paul, Lowe Nigel
Butterworths, Familjerätt
747 sid, 3 uppl, 2002, Pris: 531 SEK exkl. moms   

Barnet och rättsprocessen — Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård
Mattsson Titti
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt, Processrätt, Familjerätt
Inbunden, 503 sid, 2002  SLUT på förlag

Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
124 sid, 2002, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Någon måste sätta ned foten... — när föräldrar inte kan enas om vårdnad, boende och umgänge
Hindberg Barbro
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Familjerätt
59 sid, 2002  SLUT på förlag

SOU 2002:19 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen
Fritzes, Offentlig rätt, Familjerätt
193 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ds 2002:13 Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser
Fritzes, Familjerätt, Processrätt
224 sid, 2002, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
Riksdagen, Familjerätt
93 sid, 2002, Pris: 56 SEK exkl. moms   

Casebook European Family Law
Pintens Walter, Vanwinckelen Koen
Leuven University Press, Familjerätt
308 sid, 2001  SLUT på förlag

SOU 2001:24 Ur fattigdomsfällan
Fritzes, Familjerätt
432 sid, 2001, Pris: 243 SEK exkl. moms   

Fostrar skolan goda medborgare? — Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, skolan och samhället
Agell Anders
Iustus, Familjerätt, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
256 sid, 2001, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Muslimsk familjerätt — i svenskt perspektiv
Schiratzki Johanna
Norstedts Juridik, Familjerätt, Utländsk rätt
155 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 439 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 12 av 14

  © 2017 Jure AB