Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 10 av 14

SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning
Fritzes, Familjerätt, Offentlig rätt
159 sid, 2007, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Barn og foreldre
Smith Lucy, Lødrup Peter
Gyldendal Akademisk, Familjerätt
Inbunden, 253 sid, 7 uppl, 2006, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:32 Skadestånd och bodelning
Riksdagen, Skadeståndsrätt, Familjerätt
30 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden — En internationellt privat- och processrättslig studie
Örtenhed Kristina
Iustus, Internationell privat- och processrätt, Familjerätt
Inbunden, 401 sid, 2006, Pris: 890 SEK exkl. moms   

Barnet som subjekt och aktör
Mattsson Titti
Iustus, Familjerätt
242 sid, 2006, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Deling av ektefellers formuer — ved separasjon og skilsmisse
Eeg Thomas
Fagbokforlaget, Familjerätt
Inbunden, 477 sid, 2006, Pris: 1066 SEK exkl. moms   

Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt
Pålsson Lennart
Norstedts Juridik, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
264 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 341 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler
Riksdagen, Familjerätt, Processrätt
175 sid, 2006, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Prop. 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret m.m.
Riksdagen, Familjerätt, Offentlig rätt
136 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Föräldraboken — Reglerna för dig som har barn
Molin Anna
Björn Lundén Information, Familjerätt
222 sid, 2006  SLUT på förlag

Arvsrätt — En lärobok om arv, boutredning och arvskifte
Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
168 sid, 3 uppl, 2006  SLUT på förlag

Jurisprudence on the Rights of the Child
Price Cohen Cynthia
Transnational Publishers, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 4170 sid, 2005, Pris: 4465 SEK exkl. moms   

Handbok för separerade föräldrar — En bok om det svåra, men nödvändiga samarbetet - för barnens skull
Klasson Mats
Informationsförlaget, Allmänna verk och samlingsverk, Familjerätt
Inbunden, 155 sid, 2005, Pris: 309 SEK exkl. moms   

SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m.
Fritzes, Internationell rätt, Familjerätt
523 sid, 2005, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Ställföreträdare för vuxna — Kamrer eller handledare?
Odlöw Torbjörn
Jure, Familjerätt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
290 sid, 2005, Pris: 434 SEK exkl. moms   

Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige — En rättsvetenskaplig undersökning
Schiratzki Johanna
Iustus, Familjerätt
205 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 334 SEK exkl. moms   

Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor
Fritzes, Familjerätt
163 sid, 2005, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Förmyndare god man och förvaltare — En information jämte föräldrabalken 9-16 kap. m.m. : Gällande lydelse den 1 januari 2005
Sehlin Eric
Kommentus, Familjerätt
82 sid, 14 uppl, 2005, Pris: 133 SEK exkl. moms   

Rättvist underhållsbidrag till barn
Schiratzki Johanna
Iustus, Familjerätt
92 sid, 2005  SLUT på förlag

Arveloven — med kommentarer
Danielsen Svend
DJØF, Familjerätt
Inbunden, 730 sid, 5 uppl, 2005, Pris: 1455 SEK exkl. moms   

SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar - Del B
Fritzes, Familjerätt
429 sid, 2005, Pris: 303 SEK exkl. moms   

SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar - Del A
Fritzes, Familjerätt
451 sid, 2005, Pris: 393 SEK exkl. moms   

Familjerätten — En introduktion
Wickström Anita, Komujärvi Unto
Norstedts Juridik, Familjerätt
213 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap
Riksdagen, Familjerätt, Offentlig rätt
172 sid, 2005, Pris: 106 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 10 av 14

  © 2017 Jure AB