Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 9 av 14

Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU law
Wennberg Lena
Umeå universitet, Familjerätt, Offentlig rätt
Inbunden, 407 sid, 2008, Pris: 517 SEK exkl. moms   

Adoption — Handbok för socialtjänsten
Socialstyrelsen, Offentlig rätt, Familjerätt
248 sid, 2008, Pris: 154 SEK exkl. moms   

Arv och testamente
Eriksson Anders
Thomson Fakta, Familjerätt
Inbunden, 291 sid, 2008, Pris: 451 SEK exkl. moms   

Ds 2008:44 Vissa internationella adoptionsfrågor
Fritzes, Offentlig rätt, Familjerätt
46 sid, 2008, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Nordisk internationell privaträtt — En kommentar med tillägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt
Bergquist Ulf
Norstedts Juridik, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
138 sid, 2008  SLUT på förlag

Prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor
Riksdagen, Familjerätt
126 sid, 2008, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag
Riksdagen, Familjerätt, Arbetsrätt
36 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Barn som aktörer — en slutpunkt
Olsen Lena, Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
271 sid, 2008, Pris: 658 SEK exkl. moms   

SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap — ett förstärkt straffrättsligt skydd
Fritzes, Straffrätt, Familjerätt
439 sid, 2008, Pris: 447 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform
Riksdagen, Familjerätt
67 sid, 2008, Pris: 56 SEK exkl. moms   

Prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform
Riksdagen, Familjerätt, Försäkringsrätt
88 sid, 2008, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter
Riksdagen, Internationell rätt, Offentlig rätt, Familjerätt
34 sid, 2008, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Handbok om barnkonventionen
UNICEF, Internationell rätt, Familjerätt, Offentlig rätt
478 sid, 2008, Pris: 387 SEK exkl. moms   

Adoption
Sverne Arvill Ebba, Svensson Agnetha
Norstedts Juridik, Familjerätt
279 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Ds 2007:52 Vårdnadsbidrag — Familjepolitisk reform
Fritzes, Familjerätt
143 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:50 Jämställdhetsbonus — Familjepolitisk reform
Fritzes, Familjerätt
60 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Arv og skifte
Werlauff Erik
DJØF, Familjerätt
Inbunden, 382 sid, 7 uppl, 2007, Pris: 1160 SEK exkl. moms   

God man - förvaltare
Dahlstedt Ann-Charlotte, Björnefeldt-Rex Gunilla
Studentlitteratur, Familjerätt
102 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Barns rätt i hälso- och sjukvård
Svensson Gustav
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt
175 sid, 2007  SLUT på förlag

SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.
Fritzes, Familjerätt
275 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor
Fritzes, Familjerätt
414 sid, 2007, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
Riksdagen, Familjerätt
57 sid, 2007, Pris: 29 SEK exkl. moms   

SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet — förslag till ny lag
Fritzes, Familjerätt
270 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Barn i rättens gränsland — Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd
Nilsson Eva
Iustus, Internationell rätt, Familjerätt, Offentlig rätt
295 sid, 2007, Pris: 419 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 9 av 14

  © 2017 Jure AB