Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 4 av 14

SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer — 2000 års Haagkonvention
Fritzes, Offentlig rätt, Internationell rätt, Familjerätt
483 sid, 2015, Pris: 438 SEK exkl. moms   

Prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Riksdagen, Familjerätt
43 sid, 2015, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna
Bergquist Ulf, Melén Lina
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
332 sid, 2015, Pris: 750 SEK exkl. moms   

God man & förvaltare — problem och lösningar
Hansson Tommy
Björn Lundén Information, Familjerätt
192 sid, 2015, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer
Riksdagen, Familjerätt
179 sid, 2015, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Ds 2015:19 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Fritzes, Offentlig rätt, Familjerätt
42 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Att leva som sambo — En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid
Walleng Kajsa
Iustus, Familjerätt
478 sid, 2015, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Leva som andra genom ställföreträdare — en rättslig och faktisk paradox
Fridström Montoya Therése
Iustus, Familjerätt
530 sid, 2015, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Rätt arv — Fördelning & kvarlåtenskap
Brattström Margareta, Singer Anna
Iustus, Familjerätt
265 sid, 4 uppl, 2015, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
Fritzes, Försäkringsrätt, Familjerätt, Offentlig rätt
52 sid, 2015, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Om Testamentsförordnanden
Källström Kent
Norstedts Juridik, Familjerätt
126 sid, 2015, Pris: 275 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2014/15:11 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt
114 sid, 2014, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Förnuft, känsla och rättens verklighet — Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg
Iustus, Festskrifter, Familjerätt
280 sid, 2014, Pris: 504 SEK exkl. moms   

Nordisk samboerrett
Asland John, Brattström Margareta, Lind Göran , Lund-Andersen Ingrid, Singer Anna, Sverdrup Tone
Gyldendal Akademisk, Familjerätt
Inbunden, 314 sid, 2014, Pris: 711 SEK exkl. moms   

Föräldraledighet — Ledighetsformer - Förläggning av ledighet - Anmälan och avslutning - Löneberäkning - Semesterberäkning - Frågor och svar
Sprangers Lotta
Tholin & Larsson, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Familjerätt
134 sid, 2 uppl, 2014  SLUT på förlag

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar — Att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar
Emtestam Gösta, Svensson Agnetha
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
96 sid, 2 uppl, 2014, Pris: 389 SEK exkl. moms   

Unga på hem för vård eller boende — Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård
Eneroth Elisabeth
Jure, Offentlig rätt, Familjerätt
612 sid, 2014, Pris: 850 SEK exkl. moms   

Ds 2014:27 Ökat stöd för underhållsreglering
Fritzes, Familjerätt
114 sid, 2014, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Ds 2014:16 Framtidsfullmakter
Fritzes, Familjerätt, Förmögenhetsrätt
193 sid, 2014, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor
Fritzes, Familjerätt
68 sid, 2014, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Riksdagen, Familjerätt
107 sid, 2014, Pris: 75 SEK exkl. moms   

SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv
Fritzes, Familjerätt, Internationell privat- och processrätt
464 sid, 2014, Pris: 447 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd — för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor
Riksdagen, Offentlig rätt, Familjerätt
49 sid, 2014, Pris: 30 SEK exkl. moms   

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten — En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Familjerätt
244 sid, 2014, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 4 av 14

  © 2017 Jure AB