Familjerätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 6 av 14

Ställföreträdarskap i vård och omsorg
Broström Linus, Johansson Mats
Gleerups, Familjerätt, Offentlig rätt
180 sid, 2013  SLUT på förlag

SKV Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013
Skatteverket, Familjerätt, Skatterätt
95 sid, 3 uppl, 2013  SLUT på förlag

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn
Forsman Maria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Familjerätt, Straffrätt
650 sid, 2013, Pris: 812 SEK exkl. moms   

Sambolagen m.m. — En kommentar
Lind Göran
Norstedts Juridik, Familjerätt
350 sid, 2013, Pris: 832 SEK exkl. moms   

Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective
Scherpe Jens M
Hart, Familjerätt
Inbunden, 518 sid, 2012, Pris: 989 SEK exkl. moms   

God man eller förvaltare — En praktisk handbok
Fälldin Kerstin
Natur och Kultur, Familjerätt
127 sid, 6 uppl, 2012, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd
Riksdagen, Familjerätt, Offentlig rätt
22 sid, 2012, Pris: 30 SEK exkl. moms   

Äktenskapsförord
Teleman Örjan
Norstedts Juridik, Familjerätt
Inbunden, 117 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Makar — juridiken kring äktenskapet
Lundén Björn, Molin Anna
Björn Lundén Information, Familjerätt
230 sid, 5 uppl, 2012, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Familieret
Lund-Andersen Ingrid, Nørgaard Irene
DJØF, Familjerätt
356 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 550 SEK exkl. moms   

The Fundamentals of Swedish Law — A Guide for Foreign Lawyers and Students
Carlson Laura
Studentlitteratur, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Familjerätt
508 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 663 SEK exkl. moms   

Familjerätt för fastighetsmäklare
Grauers Folke
Juristförlaget i Lund, Familjerätt, Fastighetsrätt
112 sid, 2 uppl, 2012, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.
Riksdagen, Familjerätt, Internationell rätt
108 sid, 2012, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Riksdagen, Familjerätt, Internationell rätt, Offentlig rätt
183 sid, 2012, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Scandinavian Women's Law in the 21st Century
Nielsen Ruth, Tvarnø Christina D.
DJØF, Familjerätt
283 sid, 2012, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Föräldrabalken, 1-21 kap. och internationell föräldrarätt — En kommentar, Del I-II
Walin Gösta, Vängby Staffan
Norstedts Juridik, Familjerätt
Lösblad, 2012, Pris: 3900 SEK exkl. moms   

Familieretten
Lødrup Peter, Sverdrup Tone
Lødrup, Familjerätt
Inbunden, 891 sid, 7 uppl, 2011, Pris: 633 SEK exkl. moms   

Ds 2011:39 Internationella namnfrågor
Fritzes, Familjerätt, Internationell rätt
120 sid, 2011, Pris: 196 SEK exkl. moms   

Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen
Fritzes, Internationell rätt, Familjerätt, Offentlig rätt
148 sid, 2011, Pris: 197 SEK exkl. moms   

Prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES
Riksdagen, Familjerätt
28 sid, 2011, Pris: 30 SEK exkl. moms   

Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans — En fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
Fritzes, Offentlig rätt, Familjerätt
52 sid, 2011, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Children's Socio-Economic Rights, Democracy and the Courts
Nolan Aiofe
Hart, Internationell rätt, Familjerätt
Inbunden, 336 sid, 2011, Pris: 642 SEK exkl. moms   

Family Law in Denmark
Pedersen Hans Viggo Godsk, Lund-Andersen Ingrid
DJØF, Familjerätt, Utländsk rätt
190 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 663 SEK exkl. moms   

Ägarskifte i företag
Gustafsson David, Lundén Björn
Björn Lundén Information, Associationsrätt och värdepappersrätt, Familjerätt, Skatterätt
196 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Nästa
Sida 6 av 14

  © 2017 Jure AB