Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

Ds 2023:30 Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen
Regeringskansliet, Internationell rätt, EU-rätt, Offentlig rätt
298 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:28 Nationell fysisk planering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
380 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:27 Effektiv och behovsbaserad digital vård
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt
214 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Familjerätt, IT-rätt
236 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:25 Polisens rätt att skjuta — En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Kriminologi
214 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:24 Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
316 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:22 Sveriges tillträde till vissa Natoavtal
Regeringskansliet, Offentlig rätt
261 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:21 En modern lagstiftning för Kriminal­vårdens person­uppgifts­behandling
Regeringskansliet, Offentlig rätt
312 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:20 Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
Regeringskansliet, Offentlig rätt
225 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:19 Allvarstid — Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023
Regeringskansliet, Offentlig rätt
217 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:18 Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor
Regeringskansliet, Straffrätt, Fastighetsrätt, Familjerätt
132 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:17 Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
200 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:16 Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
287 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:15 Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
585 sid, 2023, Pris: 236 SEK exkl. moms   

Ds 2023:14 En översyn av vissa frågor om offentliga biträden
Regeringskansliet, Processrätt
173 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:12 Kontrollstation 2023
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:11 Skjutvapen och explosiva varor — skärpta straff för de allvarligare brotten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:10 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Regeringskansliet, Offentlig rätt
137 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:9 En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
195 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen — en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen
Regeringskansliet, Internationell rätt, Allmän rättslära, Processrätt
75 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:6 Genomförande av det nya blåkortsdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
366 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:5 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
102 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:4 Frågor om val till Sametinget
Regeringskansliet, Offentlig rätt
134 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 1 av 52

  © 2017 Jure AB