Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 33 av 52

Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Fritzes, Offentlig rätt
34 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet
Fritzes, Straffrätt, EU-rätt
142 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:39 Handlingsplan för en ny institutssektor
Fritzes, Övrigt
100 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:38 Kunskapsdriven tillväxt — en första rapport från Globaliseringsrådet
Fritzes, Övrigt
26 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft — Internationell benchmarking
Fritzes, Ekonomi
219 sid, 2007, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Ds 2007:36 Ny luftfartslag - supplement
Fritzes, Sjö- och transporträtt
333 sid, 2007, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Ds 2007:35 Skärpta fusionsregler
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
108 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan — förslag till en ny rektorsutbildning
Fritzes, Offentlig rätt
82 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:33 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Fritzes, Offentlig rätt
69 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:32 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Fritzes, Arbetsrätt, Processrätt
37 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:31 Skärpt straff för vållande till annans död
Fritzes, Straffrätt
41 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:29 Musik och film på Internet — Hot eller möjlighet?
Fritzes, Immaterialrätt, IT-rätt
379 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Ds 2007:28 Koncentration av länsstyrelseverksamhet
Fritzes, Offentlig rätt
276 sid, 2007, Pris: 231 SEK exkl. moms   

Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring
Fritzes, Offentlig rätt
41 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:26 Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
Fritzes, Offentlig rätt
36 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:25 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
Fritzes, Offentlig rätt
108 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
Fritzes, Offentlig rätt, Straffrätt
54 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:12 Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
169 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Ds 2007:23 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt
140 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:22 Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare
Fritzes, Försäkringsrätt
52 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:21 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning — En kunskapsöversikt
Fritzes, Övrigt
137 sid, 2007, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Ds 2007:20 Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev
Fritzes, Krediträtt, Insolvensrätt
129 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:18 Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande
Fritzes, Straffrätt
380 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 33 av 52

  © 2017 Jure AB