Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 44 av 52

Ds 2002:49 Den svenska sjukan — sjukfrånvaron i åtta länder
Fritzes, Övrigt
144 sid, 2002, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Ds 2002:48 Sekretess för fotografier i offentliga register m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
87 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2002:47 Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden — Strategiska utvecklingstendenser
Fritzes, Övrigt
192 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ds 2002:45 The Swedish Enforcement Code
Fritzes, Insolvensrätt
171 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Ds 2002:44 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar
Fritzes, Krediträtt
25 sid, 2002, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Ds 2002:42 Redovisning och värdering av finansiella instrument
Fritzes, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt
86 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2002:41 Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott
Fritzes, Straffrätt, Offentlig rätt
66 sid, 2002, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Ds 2002:40 Lag om elcertifikat
Fritzes, Offentlig rätt
244 sid, 2002, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ds 2002:39 Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet m.m.
Fritzes, Sjö- och transporträtt
229 sid, 2002, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ds 2002:38 Beslut i EU — pelarindelning eller inte
Fritzes, EU-rätt
25 sid, 2002, Pris: 64 SEK exkl. moms   

Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare
Fritzes, Hyra och annan nyttjanderätt
56 sid, 2002, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Ds 2002:36 Afrika i förändring — en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse
Fritzes, Övrigt
108 sid, 2002, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Ds 2002:35 Straffansvar för terroristbrott
Fritzes, Straffrätt
148 sid, 2002, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Ds 2002:34 Rapport om tillväxtavtalen — Andra året
Fritzes, Ekonomi
71 sid, 2002, Pris: 158 SEK exkl. moms   

Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m.
Fritzes, Fastighetsrätt
34 sid, 2002, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Ds 2002:32 Welfare in Sweden — The Balance Sheet for the 1990s
Fritzes, Övrigt
216 sid, 2002, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Ds 2002:31 Att bekämpa mul- och klövsjuka — en ESO-rapport om ett brännbart ämne
Fritzes, Övrigt
160 sid, 2002, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Ds 2002:30 Arbetskraftsutbudet och välfärden — aktuell politik och framtida utmaningar
Fritzes, Övrigt
163 sid, 2002, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Ds 2002:29 Några frågor om sekretess
Fritzes, Offentlig rätt
46 sid, 2002, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Ds 2002:27 Öppna Sverige - för en öppen offentlig förvaltning
Fritzes, Offentlig rätt
65 sid, 2002, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans
Fritzes, Övrigt
75 sid, 2002, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 44 av 52

  © 2017 Jure AB