Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 2 av 52

Ds 2023:14 En översyn av vissa frågor om offentliga biträden
Regeringskansliet, Processrätt
173 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:12 Kontrollstation 2023
Regeringskansliet, Offentlig rätt
37 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:11 Skjutvapen och explosiva varor — skärpta straff för de allvarligare brotten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:10 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Regeringskansliet, Offentlig rätt
137 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:9 En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
195 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:7 Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen — en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen
Regeringskansliet, Internationell rätt, Allmän rättslära, Processrätt
75 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:6 Genomförande av det nya blåkortsdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
366 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:5 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
102 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:4 Frågor om val till Sametinget
Regeringskansliet, Offentlig rätt
134 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet — För tillgänglighet och beredskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
366 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:2 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
70 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:1 Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arresterings­order
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Internationell rätt
183 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2023:33 Karenstak och högriskskydd — en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
476 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:27 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
218 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:26 En hjälpande hand – ökade möjligheter till in- och utlån av personal mellan myndigheter
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
190 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Ds 2022:25 Trygghet för EU-åklagare i Sverige
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Straffrätt
82 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:24 Promemorian Sveriges medlemskap i Nato
Regeringskansliet, Offentlig rätt
116 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:23 EU:s nya tågpassagerarförordning
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, EU-rätt, Offentlig rätt
118 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
136 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
307 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
104 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:18 Straffansvar för psykiskt våld
Regeringskansliet, Straffrätt
446 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv
Regeringskansliet, Offentlig rätt
72 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 2 av 52

  © 2017 Jure AB