Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | Nästa
Sida 31 av 51

Ds 2008:3 Införande av en rehabiliteringskedja
Fritzes, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
126 sid, 2008, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande
Fritzes, Insolvensrätt, EU-rätt
102 sid, 2008, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Fritzes, Krediträtt, Offentlig rätt
70 sid, 2008, Pris: 171 SEK exkl. moms   

Ds 2008:82 Sverige i världen — Rapport från Globaliseringsrådet
Fritzes, Statsvetenskap och politik
85 sid, 2008, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång
Fritzes, Processrätt
293 sid, 2008, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Ds 2007:53 Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Fritzes, Arbetsrätt
27 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:52 Vårdnadsbidrag — Familjepolitisk reform
Fritzes, Familjerätt
143 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:50 Jämställdhetsbonus — Familjepolitisk reform
Fritzes, Familjerätt
60 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:49 Avveckling av Stängselnämnden
Fritzes, Offentlig rätt
22 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:48 Lissabonfördraget - Del 1
Fritzes, EU-rätt
407 sid, 2007, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Ds 2007:48 Lissabonfördraget - Del 2 Bilagor
Fritzes, EU-rätt
404 sid, 2007, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Ds 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
46 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan — Försvarsberedningens omvärldsanalys
Fritzes, Övrigt
169 sid, 2007, Pris: 194 SEK exkl. moms   

Ds 2007:44 Genomförande av det nya maskindirektivet
Fritzes, Arbetsrätt
111 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet
Fritzes, Offentlig rätt
628 sid, 2007, Pris: 346 SEK exkl. moms   

Ds 2007:42 Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting
Fritzes, Offentlig rätt
23 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Fritzes, Offentlig rätt
34 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:40 Godkännande av Prümrådsbeslutet
Fritzes, Straffrätt, EU-rätt
142 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:39 Handlingsplan för en ny institutssektor
Fritzes, Övrigt
100 sid, 2007, Pris: 173 SEK exkl. moms   

Ds 2007:38 Kunskapsdriven tillväxt — en första rapport från Globaliseringsrådet
Fritzes, Övrigt
26 sid, 2007, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2007:37 Sveriges företagande och konkurrenskraft — Internationell benchmarking
Fritzes, Ekonomi
219 sid, 2007, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Ds 2007:36 Ny luftfartslag - supplement
Fritzes, Sjö- och transporträtt
333 sid, 2007, Pris: 225 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | Nästa
Sida 31 av 51

  © 2017 Jure AB