Ds, departementsserien

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 4 av 52

Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
628 sid, 2021, Pris: 694 SEK exkl. moms   

Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Offentlig rätt
49 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Regeringskansliet, Immaterialrätt
405 sid, 2021, Pris: 457 SEK exkl. moms   

Ds 2021:29 Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet
Regeringskansliet, Straffrätt
189 sid, 2021, Pris: 212 SEK exkl. moms   

Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
402 sid, 2021, Pris: 451 SEK exkl. moms   

Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
137 sid, 2021, Pris: 154 SEK exkl. moms   

Ds 2021:26 Hittegods i kollektivtrafiken
Regeringskansliet, Offentlig rätt
30 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
267 sid, 2021, Pris: 300 SEK exkl. moms   

Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
71 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:23 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Processrätt
248 sid, 2021, Pris: 278 SEK exkl. moms   

Ds 2021:22 Avveckling av flottningslagstiftningen?
Regeringskansliet, Miljörätt
55 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU
Regeringskansliet, Processrätt, EU-rätt
145 sid, 2021, Pris: 163 SEK exkl. moms   

Ds 2021:20 Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt
78 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:19 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt
217 sid, 2021, Pris: 244 SEK exkl. moms   

Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
430 sid, 2021, Pris: 482 SEK exkl. moms   

Ds 2021:17 En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
227 sid, 2021, Pris: 255 SEK exkl. moms   

Ds 2021:16 Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
196 sid, 2021, Pris: 220 SEK exkl. moms   

Ds 2021:15 Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, IT-rätt
192 sid, 2021, Pris: 216 SEK exkl. moms   

Ds 2021:14 Vraket efter ubåten ”Som”
Regeringskansliet, Internationell rätt, Sjö- och transporträtt
67 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero
Regeringskansliet, Offentlig rätt
348 sid, 2021, Pris: 390 SEK exkl. moms   

Ds 2021:12 Ändringar i radio- och tv-lagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
64 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:11 Vissa statliga insatser på musikområdet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
32 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:10 EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt, Internationell rätt
336 sid, 2021, Pris: 377 SEK exkl. moms   

Ds 2021:9 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt, EU-rätt
262 sid, 2021, Pris: 294 SEK exkl. moms   

Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
42 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Nästa
Sida 4 av 52

  © 2017 Jure AB